24. kolovoza 2016.

PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA NA SUDU (informativna i emocionalna podrška)

Program “Podrška žrtvama i svjedocima na sudu” provodi se od osnivanja udruge – 2006. godine koju je pokrenula grupa mladih pravnika i nekolicina sudaca Županijskog suda u Vukovaru sa željom da doprinesu osiguranju prava i zaštite osoba koja su preživjele ili svjedočile teškim oblicima nasilja te se našle na sudu u ulozi žrtve ili svjedoka, a bez adekvatne podrške. Primarna svrha ovoga programa je odgovoriti na situaciju u kojoj je žrtva ili svjedok prepuštena sama sebi prilikom davanja iskaza ili svjedočenja na sudu odnosno osigurati im potrebne informacije o tijeku sudskog postupka i pružiti im emotivnu podršku kako bi se spriječila re-traumatizacija zbog ponovnog suočavanja s počiniteljem i ponovnog proživljavanja nasilnog događaja. Cilj ovog programa je:

•osigurati psihosocijalnu podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima,
•informiranje žrtava o njihovim pravima,

Kako su 2008. godine, pri županijskim sudovima u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu, Splitu i Rijeci osnovani Uredi za podršku žrtvama i svjedocima (sudovi nadležni za najteža kaznena djela: ubojstva, razbojništva, nasilje u obitelji, ratni zločin, silovanje i drugi teški oblici nasilja), suradnja koja je tada ostvarena između udruge, sudova i Ministarstva pravosuđa traje do danas.

Podrška žrtvama i svjedocima na sudu u Hrvatskoj se razvila kao profesionalno-volonterski model kojeg provode stručni djelatnici suda, članovi i zaposlenici Udruge za podršku i volonteri uz jasno definirane uloge svakog dionika ovoga procesa. Udruga regrutira volontere, primarno među studentima prava i psihologije, te zajedno s djelatnicima suda provode selekciju i edukaciju volontera koji (nakon obuke) sudjeluju u direktnom pružanju podrške: dočekuju žrtve i svjedoke pri dolasku na sud te su, zajedno s djelatnicima suda, uz njih tijekom trajanja sudskog postupka. Zadaci volontera su kroz neformalni razgovor pružiti emotivnu podršku i informacije o pravima svjedoka, tijeku procesa suđenja, tko su stranke u postupku i koja je njihova uloga te ih po potrebi uputiti na druge institucije ili druge usluge koje Udruga osigurava. Sve zadatke volonteri provode uz stručan nadzor zaposlenika suda te uz kontinuiranu edukaciju i superviziju koju organizira Udruga.

S obzirom na direktan rad sa žrtvama i svjedocima na sudu te direktno sudjelovanje u radu sudova, udruga ima cjelovit uvid u primjenu zakona kojima su zagarantirana prava žrtava i svjedoka, ključne nedostatke i probleme cijelog sustava, ali i potrebe u ovom području. Stoga se kroz ovaj program organiziraju stalne edukacije predstavnika pravosudnih tijela te uključivanja drugih dionika u sustav podrške – policije i državnog odvjetništva. Važan dio programa su aktivnosti usmjerene na širenje podrške odnosno zagovaranje za osiguravanje podrške od trenutka počinjenja kaznenog djela, tijekom kaznenog postupka te nakon suđenja. Iz ovoga proizlaze i zagovaračke aktivnosti koje provodi samostalno (npr. sudjelovanje u radu Povjerenstva za unaprjeđenje i praćenje sustava podrške žrtvama i svjedocima) te u suradnji s drugim organizacijama koje djeluju u području promocije i zaštite ljudskih prava (npr. prava civilnih žrtava rata, prava žrtava ratnih silovanja, žene i djeca žrtve nasilja i dr.) i vladavine prava te na taj način doprinosi jačanju civilnog društva i razvoju demokracije.

Iz ovoga programa proizašla su druga dva programa koje udruga razvija s obzirom da je kroz rad sa žrtvama i svjedocima prepoznala kompleksnog problema žrtava i potrebu, nedostatno prepoznavanje njihovih problema od strane stručne javnosti, ali od strane građana, te potrebe za širim i snažnijim djelovanjem u području pružanja podrške i ostvarivanja različitih prava žrtava.

Do sada je kroz program ostvarena podrška za preko 10.000 žrtava i svjedoka.