14. veljače 2016.

■ PROJEKTI 2014.

► 2014. Referentni centar za procjenu potreba žrtava i svjedoka kaznenih djela
► 2014. Informiranje građana grada Zagreba o postojanju NPC-a
► 2014. Međunarodna konferencija – Komparacija dosadašnjih modela podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja i izazovi u praktičnom radu“
► 2014. Unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima na području Osječko – baranjske županije