14. veljače 2016.

■ PROJEKTI 2015./2016.

► 2016. „Predstavljanje programa i volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja kao način stjecanja kompetencija.”
► 2016. Referentni centar za žrtve i svjedoke Vukovar
► 2015./2016. “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”
► 2015. “Zajedno smo jači!” – Besplatna pravna pomoć za građane Vukovarsko-srijemske