29. studenoga 2016.

► 2016./2017. „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne„


Od prosinca 2016. godine, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima počela je s provedbom novog projekta „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, koji za cilj ima pružanje podrške starijima u smislu edukacije i sprječavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju.

Naime, zabilježene su situacije u kojima jedan davatelj sklapa ugovore o dosmrtnom uzdržavanju čak i s više desetina primatelja uzdržavanja, što bi svakako trebao biti razlog za detaljniju provjeru i nadzor, a o čemu smo izvijestili i ured Pučke pravobraniteljice RH kao i pojedine ravnatelje Centara za socijalnu skrb. Smatramo da bi se takva situacija zasigurno izbjegla uvođenjem registra i davatelja dosmrtnog uzdržavanja, ali i ograničavanjem broja ugovora koji jedan davatelj može sklopiti. Kako u Vukovarsko-srijemskoj županiji nema mnogo ovlaštenih pružatelja pravne pomoći, nema konzistentnosti u besplatnom pravnom savjetovanju, odlučili smo prihvatiti izazov i jednu vrstu nadogradnje na način da se prijavimo na ovaj projektni natječaj kako bi kroz implementaciju ovog projekta „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“ krenuli sa konkretnim rješavanjem jednog pravnog problema kojeg je kao prioritet prepoznala i Vlada Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih. Predloženim projektnim aktivnostima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima (pružanje pravnih informacija, edukacija, pravno savjetovanje) doprinosi se ostvarenju općeg cilja natječaja koji se odnosi na smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na način da će biti educirani o opasnostima potpisivanja ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju kako ne bi ostali bez svoje imovine kao i mogućnostima usluga koji se tiču institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu otklonit ćemo nemogućnost ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe. Sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima osobe će imati mogućnost da se integriraju u veću priču, ostanu dio suradničkog odnosa, te izgube osjećaj udaljenosti i zaboravljenosti, ali i omogućavanje prava na javnu raspravu.

Najzastupljeniji tip aktivnosti na ovom projektu su usluge usmjerene na informiranje i educiranje starijih i nemoćnih osoba o pravnim posljedicama nasilja u obitelji/nasilja nad starijim osobama i sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te smanjenje stope siromaštva uzrokovanog posljedicama loših pravnih odnosa između davatelja i primatelja dosmrtnog/doživotnog uzdržavanja na području Vukovarsko-srijemske županije i omogućavanje pravne pomoći i savjetovanja starijima i nemoćnima te socijalno isključenima u ruralnim krajevima Vukovarsko-srijemske županije.

Drugi najzastupljeniji tip aktivnosti je medijska promocija i zagovaranje/osvještavanje putem medijske kampanje.

Kroz ovakav oblik podrške približavamo se Europskoj praksi pružanja podrške koja postoji već nekoliko desetljeća, te bi smo ovim projektom utjecali na uspješno ostvarenje pravne zaštite, te pristupu javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima, a kao što nalaže Direktiva 2012/29/EU.
___________________________________________________________________________________________________________________

4P – PRAVO I PREVENCIJA – PREVENCIJA I PODRŠKA ZA STARIJE I NEMOĆNE

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u potrazi je za volonterima, koje želimo obučiti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih dijela i prekršaja s područja Vukovarsko-srijemske županije ili koji žele raditi na organizaciji i promociji Udruge!

Ukoliko si spreman/na odvojiti dio svog slobodnog vremena, steći nova iskustva, prenijeti svoja iskustva i ideje, naučiti nešto novo, razviti nove vještine, steći samopouzdanje, biti dio šire zajednice, razvijati predivnu ideju podrške našim sugrađanima te naučiti nešto novo o sebi i o drugima TI SI PRAVA OSOBA ZA NAS!

OPIS VOLONTERSKE POZICIJE:
• Informiranje starijih i nemoćnih osoba o pravnim posljedicama potpisivanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
• Javni nastupi i organizacija radionica, info-pultovi, edukacija
• Organizacija javnih događaja
• Promotivne aktivnosti i kreativni rad (audio-vizualni rad, umjetničko izražavanje u kreiranju kampanje protiv nasilja nad starijim osobama, snimanje radionica, izrada plakata, rada na terenu, Karavana 4P, edukacija!)

Volontiranje će se obavljati u prostorijama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u ulici Ljudevita Gaja 12 u Vukovaru (Europski dom Vukovar), a po potrebi i na terenu (Vinkovci, Vukovar, Županja).
Ukoliko si se prepoznao/la te se želiš priključiti našem volonterskom timu ovo su kvalifikacije koje su poželjne:
• punoljetnost
• završeno srednjoškolsko obrazovanje
• razvijeni međuljudski odnosi i komunikacijske vještine
• odgovornost i ozbiljnost
• interes za rad s osobama svih životnih dobi i statusa

Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije, stečenih kompetencija i broj sati, te preporuku Udruge.

Molimo sve zainteresirane da nam se jave na :
E-mail: rfc.vukovar@gmail.com
Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite na rfc.vukovar@gmail.com ili 032/639-333
___________________________________________________________________________________________________________________

4. ožujka u Referentnom centru Vukovar održali smo edukaciju za volontere iz Vukovara, Vinkovaca, Županje, Osijeka o pravima žrtve kroz Zakon o kaznenom postupku, o radu i ulozi institucija u odnosu na žrtve, o nasilju u obitelji te nad starijima kao i ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, oblici zlouporabe. Edukacija je jačanje kapaciteta volontera Referentnog centra Vukovar i Osijek za pružanje podrške korisnicima starije životne dobi ali i kod popunjavanja obrazaca za novčane naknade žrtvama kaznenih djela.
___________________________________________________________________________________________________________________

13. ožujka 2017. godine, u prostorijama Europskog doma Vukovar, održali smo sastanke:
• s Zvonimirom Roguljom Ravnateljem Centra za socijalnu skrb Vukovar
• s Tomislavom Ćorićem i gospođom Dankom Miodragović iz Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske.

Teme sastanka su bile:
1. Upoznavanje s uslugama i projektima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima,
2. Dosadašnja suradnja s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Uredom državne uprave,
3. Izazovi i poteškoće u radu Centra za socijalnu skrb Vukovar i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima,
4. Nastavak suradnje s Centrom za socijalnu skrb i Uredom državne uprave.
___________________________________________________________________________________________________________________

Krajem ožujka 2017. godine tiskali smo letak o sprječavanju zlouporabe o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.
Letke možete preuzeti na našim stranicama ili upitom na rfc.vukovar@gmail.com ili 032/639-333 ćemo vam iste i dostaviti.

LETAK MOŽETE PREUZETI OVDJE.