5. veljače 2017.

► 2017. “Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN – Pakrac”

Projekt: POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DOSTUPNA SVIMA

OCD DELFIN s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima kroz projekt: POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DOSTUPNA SVIMA namjerava osigurati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima dostupnu telefonskim putem, osobnim dolaskim ili putem e-maila kao i objavama na web stranicama DELFIN-a. Upotrijebiti sva prethodna znanja, educirane osobe/volontere i rad diplomirane pravnice kako bi osigurali sve potrebne uvijete za jednostavnu i stručnu pomoć i podršku. Projekt je odobren i financiran od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Provedba projekta je kroz cijelu 2017. godinu.

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjelovali su u zajedničkom projektu „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ čiji je cilj bio doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na područjima Republike Hrvatske gdje je sustav podrške nedostatno razvijen ili ne postoji. Projekt je započeo 1. srpnja 2015. godine i trajao je do 30. srpnja 2016. godine. Projekt: „POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DOSTUPNA SVIMA“ samo je logični slijed dobro odrađenih aktivnosti kao i odličnih partnerskih odnosa.

Provedbom projekta OCD DELFIN namjerava ostvariti sljedeće ciljeve:
■ Pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama kroz individualni ili grupni rad.
Pružanje će obavljati educirane osobe/ volonteri kao i stručna suradnica diplomirana pravnica.
■ Osiguranje dostupnosti telefonskog savjetovanja i savjetodavni rad putem telefona minimalno od ponedjeljka do petka od 8 sati do 16 sati, educirane osobe / volonteri će biti dostupne pri telefonskoj liniji.
■ Osnaživanje žrtava od strane educiranih osoba / volontera pružanjem emocionalne podrške, tehničkih i praktičnih informacija o pravima telefonskim putem, osobnim kontaktom i putem elektroničke pošte
■ Podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.
■ Za vrijeme trajanja projekta namjeravamo izraditi informativne brošure kao i sudjelovati u medijskim objavama u lokalnim tiskanim novinama, portalima te radijskim emisijama.

Angažiranje volontera odgovarajuće izobrazbe za provođenje poslova podrške i praćenje rada volontera
pružanje podrške žrtvama i svjedocima nakon prijave kaznenog djela policiji, istrage na državnom odvjetništvu odnosno tijekom prethodnog i kaznenog postupka kao i tijekom prekršajnog postupka te nakon završetka sudskog postupka, pružanje podrške žrtvama koje nisu prijavile djelo policiji ili drugoj nadležnoj instituciji, pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja koji se vode u prekršajnim postupcima, pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći žrtvama (socijalna radnica – volonterka Udruge i volonteri/ke udruge koji su završili specijalizirane edukacije), pružanje svih navedenih oblika podrške i pomoći prema potrebi i na terenu izvan sjedišta udruge u okviru odabrane županije (sudovi, policija, druge institucije prema potrebama žrtve – tijekom radnog vremena navedenih institucija)

Za sve upite, pomoć i podršku, savjete djelatnice/djelatnici, volonterke/ri stoje vam na raspolaganju:

Osobnim dolaskom u OCD DELFIN, na adresi Braće Radića 13, Pakrac, drugi kat

telefonskim putem 034 411-780 svaki radni dan od 08:00 do 16:00h (poziv se naplaćuje po normalnoj tarifi HT mreže)

putem email-a na delfin.zamir@gmail.com