14. studenoga 2015.

► 2014. Međunarodna konferencija – Komparacija dosadašnjih modela podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja i izazovi u praktičnom radu“