19. siječnja 2020.

► “Stop nasilju nad starijima!“

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1. prosinca 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine provodi projekt „Stop nasilju nad starijima!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partner na projeku je Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije. Aktivnostima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u sklopu projekta „Stop nasilju nad starijima!“ doprinosimo ublažavanju socijalne isključenosti na način da će građani i korisnici biti osviješteni o oblicima nasilja nad starijim osobama, nužnosti borbe protiv nasilja i bit će upoznati sa svojim pravima ako se nađu u ulozi žrtve.

1. Trajanje Projekta u mjesecima: 6 mjeseci
2. Područje provedbe: gradovi i općine: Vukovar, Osijek, Županja, Ilok i Đakovo te općine; Tompojevci, Nuštar, Borovo i Erdut/Dalj.
3. Broj izravnih korisnika Projekta: 250 (ukupno) Ženskih: 150 Muških: 50
4. Broj volontera u Projektu: 10
5. Najzastupljenija aktivnost u Projektu: Informiranje, osvještavanje o nasilju nad starijima i borba protiv nasilja putem medijske kampanje, javnih akcija, kampanje na terenu te pravna pomoć i emocionalna podrška starijima i rad s volonterima
6. Broj novozaposlenih mladih osoba (do 30 godina):0
7. Broj novozaposlenih osoba s invaliditetom: 0
8. Partner/i u Projektu: Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije

Kampanja osvješćivanja i obavješćivanja s ciljem podizanja svijesti građana o oblicima nasilja nad najranjivijim društvenim skupinama, starima, putem medija, javnih akcija, karavanu, u gradovima i općinama u VSŽ i OBŽ te putem Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela 116 006 te poticanje na prijavu nasilja i prevencija nasilja.