2. kolovoza 2016.

REFERENTNI CENTRI – PRUŽANJE PODRŠKE (besplatna pravna pomoć, emocionalna i informativna podrška)

Tijekom 2013. godine uspostavljen je novi program “Referentni centri” koji se provodi u Vukovaru i Osijeku. Svrha programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe. Kroz program Referentni centar – Osijek i Vukovar doprinijeli smo da žrtve i svjedoci s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije imaju osobu od povjerenja kojom se mogu obratiti dobiti kvalitetne informacije ali i psihosocijalno savjetovanje i pravnu informaciju ukoliko je potrebno. Cilj osnivanja referentnog centra u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima ali i građanima na području Vukovarsko srijemske županije i Osječko baranjske županije, što znači:

► osigurati psihosocijalnu podršku,

► informirati žrtavu ili građanina o svojim pravima,

osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje,

► uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com

Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Program primarno osigurava socijalne usluge: psihosocijalna podrška, informiranje žrtava o njihovim pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta informacija koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava.

Udruga ima široku mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge na području cijele RH te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i/ili kontaktira ustanovu ili organizacija relevantnu za rješavanje specifičnih problema žrtava (Centar za socijalnu skrb, sudovi, bolnica). Osim javnih ustanova, Udruga ima uspostavljenu suradnju s organizacijama civilnoga društva s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko -baranjske županije.

Provedbom programa Referentni centar za žrtve i svjedoke nastojimo odgovoriti na nedostatak kvalitetne i sveobuhvatne podrške u lokalnim zajednicama, prije svega osobama koje su preživjele teške oblike nasilja, a osobito odgovoriti na nedostatak psihosocijalne podrške usmjerene na prevenciju sekundarne traumatizacije te integraciju žrtve u društvo. Važno je napomenuti da smo tijekom višegodišnjeg djelovanja prepoznali sljedeće:
a) veliki broj osoba (osobito žena i djece) ne prijavljuju nasilje zbog stida ili nepovjerenja u učinkovitost državnih tijela i ustanova te osobito pravosuđa što ukazuje na potrebu za daljim razvojem različitih oblika podrške u zajednici kako bi sačuvali psihičku stabilnost i zdravlje svih građana;
b) žrtve i svjedoci kaznenih postupaka imaju podršku na sudovima, međutim izostaje podrška od trenutka počinjenja kaznenog djela te nakon što postupak završi te su stoga ove osobe najveći dio vremena prepuštene same sebi čime one ostaju na margini društva te ostaju isključene iz aktivnog života zajednice.

Program “Referentni centri” nastoji utjecati na poboljšanje kvalitete života pojedinaca i njihovog aktivnog sudjelovanje u lokalnoj zajednici te kroz to doprinijeti razvoju zdravog društva.

Do sada je podršku kroz Referentne centre (od 2013.- 2016.) dobilo nekoliko stotina građana (žrtava različitih oblika nasilja). Također ukoliko osobe koji nas kontaktiraju a zbog svog zdravstvenog ili imovinskog stanja nisu u mogućnosti posjetiti Udrugu, po potrebi pružali bi besplatnu informativnu, emocionalnu, psihosocijalnu i pravnu pomoć na terenu, kao što smo to i do sad činili, razmjerno mogućim financijskim sredstvima. Nerijetko je u pitanju i dodatni volonterski angažman naših zaposlenika, članova i suradnika.

Kako bismo uopće došli do pružanja primarne pravne pomoći, informativne i emocionalne podrške, ponekad je potrebno informirati građane a to činimo organiziranjem info pultova, za kojima volonteri Udruge i zaposlenici informiraju sve zainteresirane o samom postojanju i načinu ostvarivanja prava na sve navedene oblike podrške, a ujedno sastavljaju popis korisnika koji zbog zdravstvenog ili imovinskog stanja nisu u mogućnosti doći do prostorija Udruge, gdje bi im se neposredno pružila pomoć. Korisnike se informira o mogućnosti terenskog pružanja informativne, emocionalne i pravne podrške.
Info pultove organiziramo na trgovima i u trgovačkim centrima na većim područjima Vukovarsko-srijemske županije i to u Vukovaru, Borovu, Trpinji, Boboti, Drenovcima, Starim Jankovcima, Babinoj gredi, Tovarniku, Tompojevcima. Dosadašnje iskustvo ukazuje na činjenicu da su info pultovi veoma posjećeni, građani propituju naše suradnike, pravnike, volontere o načinu ostvarivanja jednog od oblika podrške te se često susrećemo s prigovorima građana na rad institucija, na nedostatak konzistentne i uvijek lako dostupne i besplatne podrške u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Besplatna pravna pomoć – iskustva u radu, važnost primarne pravne pomoći i suradnje državnih institucija i nevladinih organizacija

Udruga je tijekom godina intenzivno radila na poboljšanju sustava pravne podrške te je svojim postignućima uvelike pridonijela na razvoj politika, programa i strategija na nacionalnoj razini, relevantnih za žrtve kao posebno osjetljive skupine osobe čija prava je potrebno zaštiti. Kao jedan od navedenih programa sustavnog rada i napredovanja upravo je program pružanja besplatne pravne pomoći najosjetljivijim skupinama Vukovarsko-srijemske županije kroz pružanje pravnih savjeta, praktičnih informacija, pisanja podnesaka javnopravnim tijelima, sudjelovanje u procesima mirenja.

„Kao voditeljica projekta “Zajedno smo jači! – Osiguranje primarne pravne pomoći osjetljivim skupinama Vukovarsko srijemske županije”, nastojala sam kroz opsežni terenski rad kroz područje Vukovarsko srijemske županije, zajedno s volonterima Udruge pružiti našim korisnicima adekvatnu pravnu pomoć, te jednaku mogućnost i teritorijalnu pristupačnost kako državnim tako i javnim institucijama. Kroz terenski rad uspostavili smo divnu poslovnu suradnju, ali ujedno mogu reći i prekrasno prijateljstvo s brojnim divnim ljudima, te bih neke od njih voljela i istaknuti,i to : Policijsku upravu Vukovarsko srijemsku, Odjel za nadzor i planiranje – za prevenciju,Marina Bukal, Veleučilište Lavoslav Ružička, Odsjek za Upravno pravo – Danijelu Romić, Odvjetnički ured Jelice Balog u Vukovaru, Općine Trpinja, Borovo, Stari Jankovci, Europski Dom Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Vinkovci, Ured državne uprave Vukovar, Ispostavu u Vinkovcima, Volonterski centar Vukovar, Osijek, te mnoge druge organizacije civilnog društva na području Vukovarsko srijemske i Osječko baranjske županije.“ – Kornelija Kondor, volonterka, zaposlenica Udruge do 2016., danas Odjel za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Osijeku

U 2015. godini kroz Referentne centre u Vukovaru i Osijeku 32% korisnika tražilo je pravnu pomoć iz područja prekršajnog prava (sigurnost na cestama, obiteljsko nasilje), 24% u svezi s uzdržavanjem, te druga prava iz Obiteljskog zakona, 2% iz područja nasljednog prava, 13% iz područja zdravstvene i socijalne skrbi, 8% korisnika imalo je problem s ovrhama, 5% tražilo je pomoć u području vlasništva i drugih stvarnih prava, te 6% iz radnog prava. 10% ih je tražilo pomoć u svezi komunalnih problema (upravno pravo).

U 2016. godini kroz Referentne centre u Vukovaru i Osijeku 32% korisnika tražilo je praktične informacije ili savjet iz područja kaznenog prava i/ili prijave kaznenog djela (kaznena djela – protiv imovine, krađa, prijevara, spolna sloboda), 28% iz radnih odnosa te upiti i dopisi prema inspektoratu, 12% iz područja prekršaja, te 13% iz područja alimentacija i /ili rastave braka te 5% in novčanih naknada te 10% iz područja upravnog prava.