22. kolovoza 2016.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarivanja pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna i sekundarna pravna pomoć. Sustav besplatne pravne pomoći razvijan je pod pritiskom europskih integracija, Direktiva vijeća 2003/8/EZ

PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

U referentnom centru za pružanje neposredne podrške pružamo primarnu pravnu pomoć koja obuhvaća u skladu s čl. 9 Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći:
1. opću pravnu informaciju
2. pravni savjet
3.sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
4. zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
5. pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora

Primarna pravna pomoć se pruža u svakoj pravnoj stvari:
1. ako podositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
2. ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
3. ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
4. ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.