1. kolovoza 2016.

NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA

m

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), u srpnju 2013. godine, osnovala Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s jedinstvenim standardiziranim besplatnim brojem za žrtve 116 006. Osnivanjem 116 006 broja Republika Hrvatska je postala peta zemlja u Europi sa standardiziranim brojem 116 006. Osim u Hrvatskoj linija je uvedena u Irskoj, Češkoj, Njemačkoj, Austriji, Danskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Finskoj i Latviji.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) osnovan je 16. srpnja 2013. godine. NPC je nastao kao rezultat projekta „Uključivanje mladih za poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke“, u kojem su sudjelovali Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa te Program Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP).

Važnost i djelokrug Nacionalnog pozivnog centra očituje se u :
► Informiranju o pravima žrtava i svjedoka
► Pružanju emocionalne podrške žrtvama, svjedocima i članovima obitelji
► Upućivanju na relevantne institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju stručnu pomoć
► Pružanje različitih praktičnih informacija
► Informiranju o ostvarivanju prava na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela
► Praćenju promjena u zakonima i drugim relevantnim aktima i ažuriranju baze podataka za pružanje
informacija

Linija Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 je linija koja je dostupna za područje cijele Republike Hrvatske te je u potpunosti BESPLATNA i ANONIMNA. Linija je dostupna osim na hrvatskom i na engleskom jeziku. Radno vrijeme 116 006 linije je svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati.

.

VOLONTERSKI PROGRAM:

Nacionalni pozivni centar svoj rad temelji i na vrijednostima i promicanju volonterstva. Osobe koje zaprimaju pozive na liniji su obučeni i educirani volonteri. Od osnivanja NPC-a pa sve do danas educirano je preko 220 volontera i odrađeno preko 35 205 volonterska sata.

STATISTIKA:
Od 16. srpnja 2013. godine zaprimljeno je preko 8764 poziva.

Sljedeći statistički podaci odnose se na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Najčešća kaznena djela/prekršajna djela zbog kojih nas pozivatelji kontaktiraju su:
1. Obiteljsko nasilje – prekršaj
2. Nasilje u obitelji – kazneno djelo
3. Prijetnja
4. Silovanje
5. Teška tjelesna ozljeda
6. Razbojništvo
7. Nametljivo ponašanje
8. Povreda dužnosti uzdržavanja

Ukoliko se želite detaljnije informirati o statističkim podacima ili imate neko pitanje vezano uz rad Nacionalnog pozivnog centra možete nas kontaktirati na npc.volonteri@gmail.com
Možete nas pratiti putem: Facebook stranice:https://hr-hr.facebook.com/zrtveisvjedoci/
Instagram profila:npc_116006
LinkedIn profila: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (https://www.linkedin.com/in/udruga-za-podr%C5%A1ku-%C5%BErtvama-i-svjedocima-96331b137/)
Blog volontera NPC-a: https://podrskazrtvamaisvjedocima.wordpress.com/