1. kolovoza 2016.

NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA (informativna i emocionalna podrška)

m

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP), u srpnju 2013. godine, osnovala Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s jedinstvenim standardiziranim besplatnim brojem za žrtve 116 006. Time je Republika Hrvatska postala peta zemlja u Europi sa standardiziranim brojem 116 006. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja:

► Osigurava informiranje o pravima žrtava, svjedoka i oštećenika,

► Pruža emocionalnu podrške žrtvama svjedocima i članovima obitelji,

► Upućuje na relevantne institucije i organizacije civilnog društva koje pružaju stručnu pomoć te pružanje različitih praktičnih informacija,

► Nadležan je i za informiranje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) osnovan je 16. srpnja 2013. godine. NPC je nastao kao rezultat projekta „Uključivanje mladih za poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke“, u kojem su sudjelovali Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa te Program Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska (UNDP).

DJELOKRUG 116 006 LINIJE OBUHVAĆA:

  ► Pružanje pravnih informacija
  ► Pružanje emocionalne podrške
  ► Upućivanje na relevantne institucije i organizacije civilnog društva za daljnju specijaliziranu vrstu podrške
  ► Informiranje o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

CILJANA SKUPINA:

  ► Žrtve, oštećenici, svjedoci, članovi njihovih obitelji

PREDNOSTI NPC-a:

  ► Anonimnost pozivateljica i pozivatelja
  ► Besplatan 116 006 broj
  ► Radno vrijeme: svaki radni dan od 8 ujutro do 20 navečer
  ► Dostupan na području cijele Republike Hrvatske
  ► Usluga na hrvatskom i engleskom jeziku
  ► Dio europske mreže standardiziranih besplatnih linija za žrtve- 116 006

STATISTIKA: 16. srpnja 2013. – 16. srpnja 2016.

  BROJ POZIVA: > 3 700

  NAJČEŠĆI UPITI:
  ► Kaznena djela 36 %
  ► Ostalo (građanski i radni sporovi i sl.) 25 %
  ► Prekršaji 19%
  ► Žalbe na rad institucija 8 %
  ► Tražena pomoć od civilnog sektora 7%
  ► Irelevantno 5%

PROFIL POZIVATELJA:

  PO SPOLU:
  • žene 58%
  • muškarci 42%
  PO ULOZI:
  • žrtva: 44%
  • oštećenik: 11%
  • svjedok: 4%
  • član obitelji: 13%
  • ostalo: 28%

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

  INSTITUCIJE:
  ► Ministarstvo pravosuđa RH: Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima
  ► Ministarstvo unutarnjih poslova
  ► Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  ► Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA:
  ► Ženska soba- Centar za seksualna prava
  ► Udruga za žene žrtve rata ROSA
  ► Volonterski centar Zagreb
  ► Hrabri telefon
  ► Dom DUGA Zagreb
  ► Hrvatska udruga za mirenje
  ► B.a.B.e
  ► Documenta – Centar za suočavanju s prošlošću Zagreb
  ►…

VOLONTERKE I VOLONTERI

  ► Aktivni sudionici u poboljšanju položaja žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj kroz direktno pružanje podrške na telefonskoj 116 006 liniji
  ► Od 16. srpnja 2013. do 16. srpnja 2016. godine ohrabrili i osnažili preko 3700 osoba u preko 20 000 volonterskih sati
  ► NPC je volonterskim programom obučio preko 135 osoba za primjenu multidisciplinarnog pristupa u pružanju pomoći i podrške osobama u potrebi

VOLONTERSKI PROGRAM:

  ► Pružanje podrške na 116 006 liniji
  ► Podizanje svijesti javnosti o položaju žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj kroz organiziranje raznih akcija usmjerenih senzibilizaciji građana:
  ► Sudjelovanje u aktivnostima povodom manifestacije „Hrvatska volontira“
  ► Obilježavanje Dana ružičastih majica
  ► Sudjelovanje na Živoj knjižnici Centra za mirovne studije
  ► Sudjelovanje na osnovnoj i dodatnim obukama za rad na 116 006 liniji
  ► Praćenje promjena u zakonima i drugim relevantnim aktima i ažuriranje baze podataka za pružanje informacija
  ► Medijski istupi u lokalnim sredinama

DONATORI:

  Metronet, Dubravica, Gradsko dramsko kazalište „Gavella“, Muzej iluzija, Muzej prekinutih veza, Klub hokeja na ledu „Medveščak“, Plesni studio FREDI, Klub dubrovčana, Slatkica, Ured za udruge Vlade RH…

IZAZOVI I CILJEVI:

  ► Rad na vidljivosti 116 006 linije
  ► Educiranje većeg broja osoba o potrebnom interdisciplinarnom načinu pružanja podrške
  ► Aktivno zagovaranje za poboljšanjem položaja žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj
  ► Ohrabrivanje i osnaživanje na prijavu kaznenih djela i prekršaja i traženje dodatne pomoći: pravnog savjetovanja i psihološkog savjetovanja
  ► Rano identificiranje osoba u ulozi žrtve ili svjedoka