„Iskustva u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Istarske županiji“ – edukacija – Pula, 21. travnja

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”, financiranog sredstvima Nacionalne zaklada za razvoj civilnog društva u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške održala je 21. travnja 2016. godine u Puli edukaciju državnim i javnim službenicima s područja Istarske županije na temu „Iskustva u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Istarske županiji“ s ciljem informiranja o dosadašnjim postignućima Udruge i poduzetim mjerama na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, te razmjene iskustva u pružanju psihosocijalne usluge i sveobuhvatne podrške. Budući da Istarska županija nema adekvatnu i sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i prekršaja, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima uvela je sustav sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima u Homo-udruga za zaštitu ljudskih prava. Nakon edukacije državnih dionika održana je medijska konferencija s ciljem informiranja što većeg broja građana Istarske županije o novoj usluzi koju nudi Homo-udruga za zaštitu ljudskih prava.

00001 00002