Projekti udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima

Na temelju provedenog Javnog poziva Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu dodijelilo financijska sredstva organizacijama civilnog društva u svrhu osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, dodijeljena su financijska sredstva organizacijama civilnog društvau sljedećih pet županija:

 • Brodsko-posavska županija:Informativno pravni centar Slavonski Brod
 • Požeško-slavonska županija:Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“
 • Koprivničko-križevačka županija:Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 • Šibensko-kninska županija: Udruga ZvoniMir
 • Dubrovačko-neretvanska županija: DEŠA – Dubrovnik
 • Provedba projektnih aktivnosti izabranih organizacija 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine.

  Izabrane organizacije provodit će sljedeće aktivnosti:

 • pratnja žrtava/oštećenika/svjedoka na sudove (županijski, općinski i prekršajni)
 • mogućnost pružanja podrške u svojstvu osobe od povjerenja
 • pružanje informacija o pravima i praktičnih informacija prilikom pratnje na sud, putem telefona, putem elektroničke pošte, te u prostorijama organizacije.
 • Organizacije će žrtvama koje im se obrate ujedno osigurati i stručnu psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć.

  Prvu fazu projekta obilježilo je održavanje specijalizirane edukacije za pet izabranih organizacija civilnog društva.

  Edukacija je planirana temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekta udruge usmjerenog na osnaživanje drugih organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela.

  Financijska sredstva za provođenje edukacije dodijeljena su organizaciji Ženska soba – Centru za seksualna prava, u partnerstvu s Ženskom grupom Karlovac „KORAK“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

  Specijalizirana edukacija za OCD-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela, na kojoj je sudjelovalo pet izabranih organizacija, kao i druge organizacije čiji djelokrug rada uključuje pružanje pomoći i podrške žrtvama, održana je od 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i partnera.

  Edukacijom su sadržajno obuhvaćeni pravni, psihološki i praktični aspekti svjedočenja, relevantni propisi koji se odnose na područje prava žrtava i podrške žrtvama i svjedocima, specifičnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima i potrebe žrtava, rad sa žrtvama specifičnih kaznenih djela, podrška žrtvama i svjedocima od strane organizacija civilnog društva, kao i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, pri čemu je prikazana uloga i rad Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, kao i odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima.

  U provedbi predavanja sudjelovali su sljedeći izlagači/ce:

 • Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda,
 • Lana Peto Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu,
 • Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Zagrebu,
 • Matea Babić, viša stručna savjetnica-socijalna pedagoginja na Odjelu za mladež Županijskog suda u Zagrebu,
 • Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava,
 • Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja,
 • Mirjana Duduković, predsjednica Ženske grupe Karlovac „KORAK“,
 • Ella Selak Bagarić, psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba,
 • Mira Bilopavlović, koordinatorica Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac,
 • Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima,
 • Ana Šenjičnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006,
 • Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.