GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE ZA 2016.

U cilju transparentnosti rada i poslovanja, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (dalje u tekstu: Udruga)
sastavlja narativni i financijski izvještaj o svom radu za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
godine, te ga javno i zasebno objavljuje na web stranici Udruge, te šalje putem newslettera Udruge na mail
adrese 1800 korisnika.

Izvještaj je namijenjen članovima Udruge, sponzorima i donatorima, volonterima, suradnicima, te budućim
korisnicima i stručnoj i široj javnosti.

Izvještaj možete preuzeti GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA 2016.