ODRŽAN TRENING U SPLITU 31.3.2017. – ”Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela”

Trening usmjeren ka osnaživanju organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela “Edukacijom OCD do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih dijela”

Split, 31.3.2017.

Bijeli krug Hrvatske organizirao je jednodnevni trening usmjeren ka osnaživanju organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela kao dio aktivnosti projekta Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela. Trening “Edukacijom OCD do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih dijela” obuhvatio je veći broj OCD koji se u opisu svojih djelatnosti bave zaštitom ljudskih prava, imaju iskustva u pružanju podrške žrtvama kaznenih djela ili su kroz zajedničke susrete, sastanke i druge aktivnosti iskazali svoj interes da svojim radom obuhvate i žrtve kaznenih djela, ili neke od ranjivih skupina (rad s djecom, nacionalnim manjinama, Romima, osobama s invaliditetom).

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode navedeni projekt u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela. Predavači treninga su djelatnici organizacija civilnog društva provoditelja projektnih aktivnosti te voditeljica odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Splitu.

Kroz ovaj jednodnevni trening želimo doprinijeti

► Osnaživanju organizacija civilnog društva na rad sa žrtvama, na međusobnu suradnju i međusobno educiranje te suradnju na projektnima i razvijanju programa;
► Stvaranje čvrste i koherentne mreže OCD – pružatelja pravne i psihosocijalne podrške;
► Širenje podrške – teritorijalno i horizontalno kroz educirane profesionalce OCD,, sa usvojenim teoretskim i praktičnim znanjima te mogućnošću samo-pomoći;
► Jačanje održivosti OCD kroz međusobna partnerstva te jačanje institucionalnoga okvira;
► Promocija pune implementacije nacionalnih zakona i EU propisa te drugih međunarodno pravnih propisa;
► Zagovaranje kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih djela;
► Rad na poboljšanju pravnog sustava kroz donošenje potrebnih zakona, izmjene i dopune postojećih te razvijanje djelotvornijih provedbenih mehanizama u području podrške žrtvama;
► Izrada prijedloga za unaprjeđenje sudske prakse vezane uz slučajeve kršenja ljudskih prava;
► Doprinos jačanju marginaliziranih skupina;
► Povećanje vidljivosti i svijesti o položaju i ranjivosti žrtava kaznenih djela, osobito ranjivih skupina.

Sudionici treninga:

1. Udruga mladih ”Mladi u EU”, Šibenik – udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja: vrijednosti Europske unije, prava mladih, podrške mladima, informiranosti mladih, socijalno/društvenog poduzetništva, ljudskih prava u RH i EU, zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenim Ustavom i zakonom, razvoja civilnog društva, volonterstva, zaštite prirode i okoliša, socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama (http://mladi-eu.hr/)
2. Udruga ”Ardura”, Šibenik – udruga Ardura osnovana je 2009.g. sa svrhom provođenja psihosocijalnih, preventivnih i tretmanskih programa za djecu, mlade, roditelje i obitelji (www.udruga-ardura.com).
3. Udruga ”Zvonimir” , Knin – udruga sa bavi pružanjem psiho-socijalne pomoći psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i brige za stare i nemoćne, svih ostalih vidova pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici, kao i promoviranjem i zaštitom ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom (http://www.zvonimir.hr/statut-udruge-zvonimir/).
4. Udruga ”Hoću kući”, Knin – udruga Hoću kući osnovana je 19.01.1999 s ciljem provedbe aktivnosti koje se temelje na načelima jednakosti pred zakonom, ljudskog dostojanstva, prava na izbor, uvažavanja ličnosti, nenasilne komunikacije, regionalnog povezivanja, odgovornosti za osobni prosperitet, razvoj civilnog društva i izgradnje mira (http://hocukuci.hr/).
5. Udruga ” Most ” Split – udruga MoSt je nevladina organizacija sa sjedištem u Splitu, s lokalnim, regionalnim i nacionalnim djelovanjem koja na vrijednostima volonterskog rada, humanosti, solidarnosti, poštivanju različitosti i ljudskih prava pruža konkretnu pomoć potrebitima i podiže kvalitetu života djece, mladih i građana drugih dobnih kategorija (http://www.most.hr/).
6. Sigurna kuća, Caritas, – “Sigurna kuća” je sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja. Sklonište pruža smještaj i psihološku pomoć korisnicima. Osim toga, djelatnici provode mjere informiranja javnosti stručnim tribinama te prigodnim duhovnim obnovama (https://smn.hr/ustanove/caritas-nadbiskupije-split).
7. Udruga ”Deša” Dubrovnik – Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, koji ima dugu povijest djelovanja i koji je izgradio visoku prepoznatljivost u regiji. DEŠA pokazuje visok senzibilitet za čovjeka i zajednicu, ponajviše za osjetljive skupine. Od 1. siječnja ove godine DEŠA –Dubrovnik provodi projekt Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima na području Dubrovačko-neretvanske županije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa. (http://desa-dubrovnik.hr/pocetna/pomoc-zrtvama-i-svjedocima/)
8. Pravna klinika Split – organizacijska jedinica Pravnog fakulteta koja u skladu sa svojim općim aktima pruža primarnu pravnu pomoć (http://pravnaklinika.unist.hr/).