STUPIO NA SNAGU NOVI ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU – PRAVA ŽRTVI/OŠTEĆENIKA

27.srpnja na snagu je stupio novi Zakon o kaznenom postupku. Hrvatska je (napokon) implementirala, u svoje nacionalno zakonodavstvo, Direktivu 2012/29/EU o minimalnim standardima za prava, podršku i zaštitu žrtava kaznenih djela, te time proširila i definirala veća prava žrtvi u kaznenom postupku (članak 43.-51.).

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU