Bilješka sa sastanka volontera povodom aktivnosti na projektu „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“

U subotu, 30. rujna 2017. godine održan je sastanak volontera Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) zbog potrebe informiranja o aktivnostima na projektu „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- 2020.
Na sastanku je sudjelovao 21 volonter NPC-a. Predstavljen je cilj projekta, usklađenost sa strateškim dokumentima, kao i dodatne obveze volontera NPC-a, uz već postojeću obvezu pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja na 116 006 liniji.
Projekt će omogućiti volonterima NPC-a razvijanje mentorskih vještina budući da će usko surađivati sa srednjoškolcima Srednje škole Ludbreg, uključenima u volonterski program osmišljen projektom „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“. Volonteri NPC-a doprinijet će uspješnoj provedbi projekta zahvaljujući razvijenim komunikacijskim vještinama, znanju o uzrocima i posljedicama nasilja kao i prevenciji nasilja kroz promicanje nenasilne komunikacije.
Na sastanku je predstavljen i novi način evidencije volonterskih sati i praćenja zaduženja u sklopu volontiranja u NPC-u.