Izvještaj o primjeni Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u Republici Hrvatskoj

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka,
Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja
2017. provode projekt pod nazivom „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“ u
svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i
zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela.

Cilj projekta je uspostavljanje sustava prikupljanja i analize podataka (Central Information Point)
vezanih uz predmete kaznenih djela, koji bi omogućio pregled problematike s kojom se susreću žrtve
kaznenih djela te bi poslužio kao alat za prikaz statističkih podataka. Specifični ciljevi projekta su
prikupljanje pouzdanih i ažuriranih podataka o žrtvama kaznenih djela; unaprjeđenje implementacije
relevantnih zakonskih okvira i usavršavanje znanja i rada stručnjaka u kontaktu sa žrtvama; jačanje
kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD); razvoj međuorganizacijske suradnje, koordinacija i
međusobno povjerenje između pravnih subjekata; zagovaranje razvoja EU politika vezanih za prava
žrtava.

Ovim izvještajem želimo potaknuti daljnji razvoj podrške i realizacije prava žrtava kaznenih djela kroz
buduće zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora te punu implementaciju postojećih zakona u skladu
sa normama Direktive. Nalazi ovog izvještaja temelje se na aktivnostima provedenima u sklopu ovog
programa – edukacije OCD-a, stručnjaka u kontaktu sa žrtvama, praćenjem suđenja, preliminarnim
rezultatima istraživanja, kao i prijašnjim aktivnostima i iskustvima u radu sa žrtvama.
Izvještaj je sastavljen od 3 dijela koja prate zakonsku osnovu implementacije Direktive, primjenu u
praksi, vezanu uz razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima te prikaz preliminarnih rezultata
istraživanja uz zaključke.

IZVJEŠTAJ MOŽETE PREUZETI OVDJE.