IZDALI SMO GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. I PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2018.

Članovi Udruge za podršku žrtvama i svjedocima su na redovnoj Skupštini Udruge, 21. prosinca 2017. godini održanoj u Vukovaru usvojili Godišnji izvještaj 2017. godini, Financijski izvještaj za 2017. godinu s 30. studenim, te Plan i Program Udruge za 2018. godinu, Financijski plan za 2018. godinu. Također je usvojen i izvještaj o radu Upravnog odbora Udruge te Strateški plan Udruge 2018.-2021.

U prilogu poveznica na Godišnji izvještaj 2017. te Plan i Program Udruge za 2018. godinu.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.
► PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2018.