Poziv na volontiranje u uredu Varaždin!


Pozivamo sve zainteresirane osobe sa područja Varaždinske i Međimurske županije
da se prijave na volontiranje za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima
kaznenih djela i prekršaja u organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima – ured Varaždin!

Ukoliko si spreman/na odvojiti dio svog slobodnog vremena, steći nova iskustva,
prenijeti svoja iskustva i ideje, naučiti nešto novo, razviti nove vještine, biti dio šire
zajednice, razvijati predivnu ideju podrške našim sugrađanima TI SI PRAVA OSOBA
ZA NAS!

Za volontere i volonterke biti će organiziran besplatni edukacijski program kako bi
stekli znanja o principima rada sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te
vještine potrebne za pružanje podrške
, u organizaciji Ženske sobe iz Zagreba uz
sudjelovanje predavača iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima kao i prilika za
upoznavanje i razmjenu iskustva volontera drugih organizacija na programu. Nakon
završene edukacije svim sudionicima/ama izdati će se potvrde o sudjelovanju na
edukaciji.

OPIS VOLONTERSKE POZICIJE: Volonteri/ke koji/e završe edukaciju za pružanje
podrške žrtvama i svjedocima, pružat će emocionalnu podršku, informacije o
pravima, praktične informacije putem telefona neposredno u uredu ili terenu i/ili
pružati direktnu podršku na sudu. Direktna podrška na sudu organizirati će se kroz
tjedna dežurstva u prostoru Županijskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u
Čakovcu, Prekršajnog suda u Varaždinu, Prekršajnog suda u Varaždinu, Stalna
služba Novi Marof i Prekršajni sud u Čakovcu.

Volontiranje će se obavljati u prostorijama Udruge za podršku
žrtvama i svjedocima – ured Varaždin te u prostoru Županijskog
suda u Varaždinu, Općinskog suda u Čakovcu, Prekršajnog
suda u Varaždinu, Prekršajnog suda u Varaždinu, Stalna služba
Novi Marof i Prekršajni sud u Čakovcu, a po potrebi i na terenu
Varaždinske i Međimurske županije – sukladno dogovoru s volonterom/kom.

Sa odabranim volonterima/kama potpisati će se volonterski ugovori i imati će obvezu
volontirati nekoliko sati mjesečno. Volonteri će po završetku projekta dobiti
POTVRDU s opisom volonterske pozicije, stečenih kompetencija i broj sati, te
PREPORUKU Udruge.

Ukoliko si se prepoznao/la te se želiš priključiti našem volonterskom timu ovo su
kvalifikacije koje su poželjne:
 punoljetne osobe sa završenim najmanje srednjoškolskim obrazovanjem
 osobe protiv koje se ne vodi kazneni postupak
 osobe motivirane za pomoć drugima,
 komunikativne, empatične, tolerantne osobe
 odgovorne i etične osobe
 interes za rad s osobama svih životnih dobi i statusa

Prednost imaju osobe koje su iz pomagačkih struka te koje su već volontirali/e i /ili
imaju iskustva u radu sa marginaliziranim skupinama građana/ki.

Rok za prijavu: 09.02.2018. do 12.00 sati

Kako se prijaviti: putem e-maila: pzs@pzs.hr

Pismena prijava treba sadržavati:
 životopis i motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i
znanja,
 kao i motivaciju za volontiranje na pružanju podrške žrtvama i svjedocima.
Za potrebe volontiranja, a nakon odabira vas volontera tražimo uvjerenje o
nekažnjavanju kao i uvidu kaznenu evidenciju volontera.
Po odabiru, volonter će priložiti osobnu fotografiju radi izrade identifikacijskog
dokumenta za sudove.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-mail: pzs@pzs.hr
Javni poziv objavljuje se u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i
svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije
“HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar
Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima,
Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac
“Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se
provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa RH.
Više o udruzi i samom programu možete saznati na web stranici Udruge: www.pzs.hr
ili putem društvenih mreža.

Voditelj programa Miren Špek
Voditeljica ureda Varaždin Larisa Spahić
U Vukovaru, Varaždinu 31. siječnja 2018.