Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg.

Nadamo se kako će Vam pojašnjenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, pomoći u radu i uspješnom suzbijanju nasilja među osobito ranjivom skupinom društva!

Protokol je donijela Vlada Republike Hrvatske 25. veljače 2004. godine.
Od 2004. godine do danas,nažalost, brojna su djeca i mladi i dalje žrtve nasilje te je stoga bitno i dalje iščitavati Protokol kako bismo s vremenom zajedničkom suradnjom smanjili pojavu nasilničkog ponašanja. Vjerujemo kako u svakodnevnom susretanju s djecom i mladima osobitu pozornost posvećujete njihovoj dobrobiti, a cilj Protokola je pojasniti obveze svakog uključenog nadležnog tijela kako bi se osigurala pravovremena i učinkovita zaštita djece i mladih, ali i kako bi se preventivno djelovalo na buduće indikatore nasilja.

Sretno!
Tim Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NAD DJECOM I MLADIM možete preuzeti na linku.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
Za više informacije o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr i web stranicu Europskog socijalnog fonda: www.esf.hr