Predstavljanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

U utorak, 12. lipnja 2018. godine Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja je prisustvovala na predstavljanju Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. koja je organizirana u Hrvatskom saboru povodom predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe. Predstavljanje je organizirao Ured za ravnopravnost spolova.
Strategiju su predstavili Irena Petrijevčanin Vuksanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, Ivan Crnčec, pomoćnik ministra pravosuđa i voditelj tima za ravnopravnost spolova u Ministarstvu pravosuđa te Ivana Jugović, znanstvena suradnica za područje društvenih znanosti u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.
Irena Petrijevčanin Vuksanović je istaknula značaj i dužnosti Hrvatskog sabora u borbi za ravnopravnost spolova i osvrnula se na tri važna dokumenta usvojena unutar Vijeća Europe kojima je cilj zaštita ljudskog dostojanstva: Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, Istanbulsku konvenciju i Konvenciju iz Lanzarotea.
Zdravka Bušić je istaknula važnu ulogu Vijeća Europe u zaštiti ljudskih prava te Vlade Republike Hrvatske koja je prepoznala temu ravnopravnosti spolova kao značajnu za vrijeme svog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe. Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, Helena Štimac Radin predstavila je svih šest ciljeva navedenih u novoj Strategiji i bitnu ulogu Vlade Republike Hrvatske za provedbu Strategije na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ivan Crnčec, usmjerio se na treći strateški cilj kojem je cilj osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu i predstavio je mjere i zakonodavne okvire koji već postoje u hrvatskom zakonodavstvu. Irena Jugović predstavila je sudionicima prvi cilj Strategije – Sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, stavljajući naglasak na stereotipe u obitelji, obrazovanju i medijima te istaknula preporuke VE u pogledu tih područja.
Svi izlagači su izrazili želju za uspješnom implementacijom ciljeva Strategije u svim sferama društva te je podijeljen svim prisutnima primjerak Strategije.