POLOŽAJ I PRAVA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ – PUBLIKACIJA

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela.

Kroz razgovore i susrete sa žrtvama ratnih zločina, zločina iz mržnje, obiteljskog nasilja, diskriminacije uvidjeli smo da još uvijek postoji velik broj žrtava koje su nedovoljno informirane o svojim pravima te da se u praksi sustav besplatne pravne pomoći (BPP) pokazao kao nedjelotvoran, zbog nedovoljne potpore države programima BPP, te stoga i neodrživosti postojećih mehanizama kroz organizacije civilnog društva (OCD) te nevoljkosti odvjetnika da se prihvate kompliciranijih predmeta zbog umanjenih tarifa za svoj rad. U raskoraku između važećih normi i stvarne potrebe za zaštitom ljudskih prava prečesto stradaju stvarni, živi ljudi, žrtve povreda ljudskih prava. Ovim izvještajem želimo prikazati rezultate svog rada te potaknuti daljnji razvoj podrške i realizacije prava žrtava kaznenih djela kroz buduće zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora te punu implementaciju postojećih zakona u skladu sa normama EU Direktiva.

Nalazi ovog izvještaja temelje se na aktivnostima provedenima u sklopu ovog programa – edukacije organizacija civilnog društva koje u svom djelovanju imaju promicanje i zaštitu ljudskih prava, stručnjaka u kontaktu sa žrtvama, praćenjem suđenja, rezultatima istraživanja o potrebama žrtava kaznenih/prekršajnih djela, kao i prijašnjim aktivnostima i iskustvima u radu sa žrtvama. Izvještaj je sastavljen od 3 dijela koja prate zakonsku osnovu implementacije Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela, primjenu u praksi pregledom prava i problema pojedinih ranjivih skupina, izvještaje s praćenja suđenja s akcentom na položaj žrtava i svjedoka te prikaz rezultata istraživanja uz zaključke.

IZVJEŠTAJ MOŽETE PREUZETI OVDJE.