Godišnji i financijski izvještaj Udruge za 2018. godinu

Članovi/ice Udruge za podršku žrtvama i svjedocima su, na redovnoj Skupštini Udruge, 19. prosinca 2018. godine, održanoj u Vukovaru, usvojili Godišnji izvještaj 2018. godini, Financijski izvještaj za 2018. godinu, Plan i Program Udruge za 2019. godinu, Financijski plan za 2019. godinu.

U prilogu poveznica na Godišnji izvještaj 2018. te Plan i Program Udruge za 2019. godinu.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2018.
PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2019.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.