Vlada prihvatila Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima 2019-2020.

Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima za razdoblje od 2016. do 2020. u poglavlju IX. AKCIJSKI PLAN propisuje obvezu donošenja Akcijskog plana za područje razvoja podrške žrtvama i svjedocima kojim će se podrobnije opisati pojedine mjere i načini ostvarivanja postavljenih ciljeva i mjera kao i konkretne zadaće pojedinih izvršitelja.

Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima, čiji su članovi predstavnici Vrhovnog suda RH, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, organizacija civilnog društva i drugih stručnjaka, u suradnji s relevantnim tijelima državne uprave izradilo je tekst Akcijskog plana.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 3. siječnja 2019. godine donijela Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine uz pripadajuću Nacionalnu strategiju razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine koji postavljamo u privitku.

Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima za razdoblje od 2016. do 2020.
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine