#imašpravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde

Pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde

by podrskazrtvamaisvjedocima

Pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
Pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde jedno je od prava žrtve. Ono se može ostvariti kroz traženje izricanja određenih mjera kojima se nastoji zaštiti žrtva od počinitelja. Postoje dvije vrste mjera u kaznenom postupku, a to su mjere opreza i sigurnosne mjere.

Mjere u kaznenom postupku
Mjere opreza mogu biti naložene prije i tijekom kaznenog postupka te traju dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude. Mjere opreza se izriču samostalno kako bi se njima zaštitila žrtva od potencijalnog zastrašivanja ili drugih oblika protupravnog djelovanja na žrtvu. Njima se ne može ograničiti pravo okrivljenika na vlastiti dom ili na veze s ukućanima ili obitelji, osim ako se postupak vodi zbog kaznenog djela počinjenog na štetu neke od tih osoba. Također se ne može ograničiti pravo okrivljenika na komuniciranje s braniteljem.

Mjere opreza jesu:

– zabrana napuštanja boravišta,
– zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja,
– obveza redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu,
– zabrana približavanja određenoj osobi,
– zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom,
– zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe,
– udaljenje iz doma

Sigurnosne mjere su sankcije kojima se sprječava ponovno počinjenje istog ili poticanje počinjenja novog kaznenog djela. One, kao pretežno preventivne sankcije, usmjerene su na uzroke, a ne na posljedice delinkventnih ponašanja.

Sigurnosne mjere jesu:

– obvezno psihijatrijsko liječenje,
– obvezno liječenje od ovisnosti,
– obvezan psihosocijalni tretman,
– zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti,
– zabrana upravljanja motornim vozilom,
– zabrana približavanja,
– udaljenje iz zajedničkog kućanstva,
– zabrana pristupa internetu,
– zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora.

Sigurnosne mjere se nikad ne izriču samostalno, već samo uz kaznu ili uvjetnu osudu.

Mjere u prekršajnom postupku
U prekršajnom postupku izriču se zaštitne mjere kojima je svrha da se njihovom primjenom otklanjaju uvjeti koji omogućavaju ili poticajno djeluju na počinitelja odnosno na počinjenje novog prekršaja.

Zaštitne mjere su:

– obvezno liječenje od ovisnosti
– zabrana obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti
– zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova pravnoj osobi
– zabrana stjecanja dozvola, ovlasti, koncesija ili subvencija
– zabrana poslovanja s korisnicima državnog ili lokalnih proračuna
– zabrana upravljanja motornim vozilom
– zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja

Što kada počinitelj krši mjere koje su mu izrečene?
Ukoliko počinitelj krši mjere koje su mu izrečene potrebno je da žrtva prilikom saznanja o kršenju kontaktira policiju kako bi ih obavijestila o istom jer policija ne može na drugi način imati saznanja o tome.

Obavijest o puštanju okrivljenika
Obavijest o puštanju okrivljenika iz istražnog zatvora (od strane policije) ili s izdržavanja kazne zatvora (od Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa) će dobiti žrtva koja to ZATRAŽI.

U slučaju kada žrtva nije informirana o pravu da zatraži obavijest o puštanju okrivljenika događaju se situacije u kojima se okrivljenik pusti bez da se žrtvu obavijesti te dolazi do ponovnog susreta žrtve i počinitelja. U takvim situacijama žrtva se dodatno traumatizira i viktimizira te joj se ne omogućava zaštita i sigurnost.

Za više informacija možete kontaktirati Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja na broj 116 006 svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati.

Više na linku:
https://podrskazrtvamaisvjedocima.wordpress.com/2019/02/