Projekt HELPLINE: study visit u Republiku Slovačku 25.-27.3.2019.

U sklopu projekta HELPLINE, financiranog od strane Rights, Equality and Citizenship programa Europske unije, od 25. do 27. ožujka zajedno s projektnim partnerima B.a.B.e, posjetili smo Slovačku kao primjer dobre prakse. Sastali smo se s predstavnicama Institute for Labour and Family Research te smo posjetili Coordinating Methodological Centre for Gender Based and Domestic Violence gdje smo imali priliku iz prve ruke vidjeti kako funkcionira slovačka nacionalna linija za žene žrtve nasilja. Također, sudjelovali smo i na sastancima u Ministarstvu rada, socijalnih politika i obitelji te Ministarstvu pravosuđa Republike Slovačke.

Drugi dan našeg studijskog posjeta sudjelovali smo na ukupno tri sastanka posjetivši pritom Association of Austrian Autonomous Women’s Shelters & Women’s Helpline, Women’s Emergency Helpline Frauennotruf Stadt Wien.