Okrugli stol u Varaždinu „Pojedinačna procjena potreba žrtve…”

25. listopada održali smo okrugli stol u Varaždinu. Organiziran u sklopu „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ pod naslovom „Pojedinačna procjena–individualiziranje pojedinačnih potreba za standardizaciju postupanja“, okrugli stol financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa, te pod pokroviteljstvom Grada Varaždina i Varaždinske županije. Na okrugom stolu sudjelovale su predstavnica Ženske sobe iz Zagreba, HERA Križevci, PU varaždinske, te Županijskog suda u Varaždinu. Organizaciju je vodio ured u Varaždinu a posebna zahvala našoj volonterki Vlatki!