Victim Support Europe: Autumn Conference i Annual General Meeting

19. i 20. studenog koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na aktivnostima u organizaciji Victim Support Europe: Autumn Conference i Annual General Meeting. Aktivnosti su održane u Briselu. 19. studenog održan je Annual General Meeting, predstavljen je izvještaj s odrađenim aktivnostima. Osim toga, za članove je organizirana radionica na temu „Supporting victims of Online Hate Speech“. 20. studenog održana je redovita konferencija koja se sastojala od 3 plenarne sesije i jedne panel diskusije.