23. studenoga 2017.

„3-PIP-Podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“

Predloženi projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima doprinosi smanjenju stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod ciljane skupine na način da će biti educirani o opasnostima potpisivanja ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju kako ne bi ostali bez svoje imovine kao i mogućnostima usluga koji se tiču institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi. Kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu otklonit ćemo nemogućnost ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe. Sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima osobe će imati mogućnost da se integriraju u veću priču, ostanu dio suradničkog odnosa, te izgube osjećaj udaljenosti i zaboravljenosti ali i omogućavanje prava na javnu raspravu

U projekt osim organizacije civilnog društva koja aktivno deset godina djeluje na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije županije uključujemo i zajedničke dosadašnje suradnike, sada krajnje korisnike poput drugih organizacija civilnog društva, centri za socijalnu skrb, gradski i županijski odjeli, crveni križ, javne institucije koje djeluju na području zaštite starijih i nemoćnih, pružatelji psihosocijalnih usluga, predstavnici općina te tijela lokalne i regionalne samouprave, policijske postaje u uprave te domovi zdravlja i bolnice. Kroz motivacijske sastanke, razmjenu informacija, prakse, dokumentacije ojačat ćemo dosadašnju suradnju s naglaskom na prevenciju koja je tema ovog projekta. Kako se nositelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije ovim projektom se ujedno osigura regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećanju dostupnosti usluge ne samo u regionalnih centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske. Isto je kada govorimo i o ciljanim Općinama u Osječko-baranjskoj županiji poput Erduta, Dalj, Bizovac. Ustanove za socijalnu skrb će kroz motivacijske sastanke, zaključke, međusobnu komunikaciju s Udrugom za podršku, te prezentacije na javnim događajima u Vukovaru i Osjeku dobiti na uvid probleme/mogućnosti za rješavanje i prevenciju posljedica loših ugovora, poznavanje socijalnih prava usluga. Policijske postaje će tijekom implementacije projekta biti pozvani na sudjelovanje kroz javne događaje/radionice, ali i motivacijski sastanak te razmjenu problema i prakse te će po potrebi biti uključeni u kaznene prijave. Udruge i sindikati umirovljenika bit će uključeni kroz svoje korisnike tj. članove te će izlaganjima, promocijom i medijskim aktivnostima, te sudjelovanje na radionici dobiti na uvid probleme/mogućnosti za rješavanje i prevenciju posljedica loših ugovora te loše prakse izvaninstitucionalne skrbi, novi boj korisnika, manji broj i smanjenje mogućnosti zlouporabe ugovora, poznavanje socijalnih prava usluga a jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave bit će uključeni kroz svoje predstavnike koji će na jednak način kao i organizacije/ustanove i udruge biti u mogućnosti sudjelovati na aktivnostima, ali će se posrednim putem (tj, neposrednim za Udrugu) smanjiti broj pravnih problema u njihovoj zajednici, smanjit će se pritisak na zaposlenike jedina koje obavljaju poslove socijalne skrbi, te će svojim politikama utjecati na smanjenje ugovora i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad starijima kao i pravnih posljedica štetnosti ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Projekt će utjecati na korekciju ili novo promišljanje u sljedećim lokalnim strategijama koji se tiču socijalne isključenosti i siromaštava.

Nakon što mlade osobe prođu proces volontiranja u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima često nastave volontirati u srodnim organizacijama gdje Udruga nema svoje urede ili nastave s procesom pružanja podrške žrtvama i svjedocima i dalje u Udruzi, te kada dopuste mogućnosti zaposle se na provedbi pojedinih projekata. Za vrijeme volontiranja, uz edukacije koje se tiču uspješnijeg rada sa žrtvama i svjedocima, obrazovanja iz šarolikog spektra znanja, te praksa, volontere se potiče na izradu projektnih ideja, prijedloga ili opisa aktivnosti, kao što je riječ i o ovome projektnom prijedlogu. Sami mladi koji se trenutno nalaze na volontiranju u Udruzi iskazali su potrebu da se rad Udruge i njihov doprinos predstave Ministarstvu za obitelji, demografiju, socijalne politike i mlade. Nakon volontiranja mnogi mladi također veoma brzo pronađu svoje prvo zaposlenje ili nastave sa zaposlenjem ukoliko su bili nezaposleni, a oni koji ga pronađu često ga kombiniraju sa volontiranjem u Udruzi u smjenama. Upravo jer se tijekom volontiranja ili proaktivnosti u našoj Udruzi otvaraju mnoge mogućnosti i njihovom osobnom razvoju pa je stoga dugoročnost nama isplativa. Tim više jer se mladi volonteri nađu na radnom mjestu države ili javne administracije gdje donose novi pristup radu koje su stekli rado i/ili volontiranjem u našoj Udruzi.

Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba:
3a. Informiranje i pravna pomoć te izrada brošura – u svrhu sprječavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba
Aktivnosti:

A1. Pružanje informiranja i savjetodavne – pravne pomoći
A2. Regrutacija volontera
A3. Edukacija volontera
A4. Dizajn i izrada te diseminacija brošure
A5. Teren – „Karavana „3-PIP“
A6. Radionica „3-PIP“
A7. Okrugli stol u Vukovaru „3 PIP- stariji i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Vukovarsko-srijemskoj županiji“
A8. Tribina u Osijeku „3 PIP- stariji i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Osječko-baranjskoj županiji“;
A9. Sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar
A10. Evaluacija

Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje sa svrhom sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom /dosmrtnom uzdržavanju.

Specifični ciljevi su:
•Informiranje i educiranje starijih i nemoćnih osoba na području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije o pravnim posljedicama sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te posljedicama drugih kaznenih djela na štetu starijih te smanjenje stope siromaštva uzrokovanog posljedicama loših pravnih odnosa između davatelja i primatelja dosmrtnog/doživotnog uzdržavanja
•Informiranje i edukacija o pravima u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi poput izvaninstitucionalnih usluga
•Omogućavanje pravne pomoći i savjetovanja starijima i nemoćnima te socijalno isključenima u ruralnim krajevima Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije u svrhu teritorijalne rasprostranjenosti sustava
•Minimaliziranje traumatizacije i viktimizacije starijih i nemoćnih te socijalno osjetljivih koji su žrtve ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju kao i nasilja u obitelji i nad starijim osobama
•Edukacija i motivacijski sastanci s državnim i javnim službenicima te predstavnicima ustanovama koje pružaju socijalne i pravne usluge građanima
•Edukacija i motivacijski sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar
•Porast prijavljenih kaznenih i prekršajnih djela u odnosu na kaznena djela na štetu starijih
•Educiranje i rad s volonterima Udruge
•Osvještavanje građana i zajednice o problemu kaznenih djela nad starijim osobama i posljedicama sklapanja štetnih ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju
•Osvještavanje građana i zajednice o pravima u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi s posebnim osvrtom na izvaninstitucionalnu skrb starijih i nemoćnih u ruralnim krajevima
•Zagovaranje za povoljniji položaj žrtve u kaznenom postupku kroz iskustveni rad, organiziranje javnih događaja i analizu problema s kojima se susreću žrtve i svjedoci