23. studenoga 2017.

„3-PIP-Podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“

Projekt „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“ Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je započela u studenom 2017. godine s partnerima na projektu Udrugom žena iz Vukovara, a financira ga Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt završava 31.listopada 2018. godine.

Doprinosi smanjenju stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod ciljane skupine na način da će biti educirani o opasnostima potpisivanja ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju kako ne bi ostali bez svoje imovine kao i mogućnostima usluga koji se tiču institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi. Kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu otklonit ćemo nemogućnost ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe. Sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima osobe će imati mogućnost da se integriraju u veću priču, ostanu dio suradničkog odnosa, te izgube osjećaj udaljenosti i zaboravljenosti ali i omogućavanje prava na javnu raspravu.

Doprinos Udruge žena Vukovar bit će u savjetodavnoj i posredničkoj ulozi u smislu prenošenja promotivnih materijala Udruge za podršku u svrhu jačanja informiranosti svojih korisnica, razmjene znanja i iskustva te prakse u radu s korisnicama starije dobi a Udruga žena je prepoznata po velikom broju korisnica/članica. Također prepuštanje prostora za dodatnu radionicu i edukaciju korisnica i samih zaposlenica. Volonterke/zaposlenice ili članice bit će volonterke na projektu Udruge za podršku, a zbog dugogodišnjeg rada, kvalitetama usluga Udruga žena Vukovar, prepoznatljiva je u lokalnoj zajednici ali i nacionalno, te našu sinergiju planiramo iskoristiti za zajednička zalaganja na području borbe za socijalne isključene.

Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje sa svrhom sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom /dosmrtnom uzdržavanju.

Specifični ciljevi su:
Informiranje i educiranje starijih i nemoćnih osoba na području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije o pravnim posljedicama sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te posljedicama drugih kaznenih djela na štetu starijih te smanjenje stope siromaštva uzrokovanog posljedicama loših pravnih odnosa između davatelja i primatelja dosmrtnog/doživotnog uzdržavanja
Informiranje i edukacija o pravima u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi poput izvaninstitucionalnih usluga
Omogućavanje pravne pomoći i savjetovanja starijima i nemoćnima te socijalno isključenima u ruralnim krajevima Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije u svrhu teritorijalne rasprostranjenosti sustava
Minimaliziranje traumatizacije i viktimizacije starijih i nemoćnih te socijalno osjetljivih koji su žrtve ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju kao i nasilja u obitelji i nad starijim osobama
Edukacija i motivacijski sastanci s državnim i javnim službenicima te predstavnicima ustanovama koje pružaju socijalne i pravne usluge građanima
Edukacija i motivacijski sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar
Porast prijavljenih kaznenih i prekršajnih djela u odnosu na kaznena djela na štetu starijih
Educiranje i rad s volonterima Udruge
Osvještavanje građana i zajednice o problemu kaznenih djela nad starijim osobama i posljedicama sklapanja štetnih ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju
• Osvještavanje građana i zajednice o pravima u sustavu socijalne skrbi od osobitog značaja za osobe starije životne dobi s posebnim osvrtom na izvaninstitucionalnu skrb starijih i nemoćnih u ruralnim krajevima
Zagovaranje za povoljniji položaj žrtve u kaznenom postupku kroz iskustveni rad, organiziranje javnih događaja i analizu problema s kojima se susreću žrtve i svjedoci

U projekt osim organizacije civilnog društva koja aktivno deset godina djeluje na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije uključujemo i zajedničke dosadašnje suradnike, sada krajnje korisnike poput drugih organizacija civilnog društva, centri za socijalnu skrb, gradski i županijski odjeli, crveni križ, javne institucije koje djeluju na području zaštite starijih i nemoćnih, pružatelji psihosocijalnih usluga, predstavnici općina te tijela lokalne i regionalne samouprave, policijske postaje te domovi zdravlja i bolnice.

Kroz motivacijske sastanke, razmjenu informacija, prakse, dokumentacije ojačat ćemo dosadašnju suradnju s naglaskom na prevenciju koja je tema ovog projekta. Kako se nositelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije ovim projektom se ujedno osigurava regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećanju dostupnosti usluge ne samo u regionalnim centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske. Isto je kada govorimo i o ciljanim Općinama u Osječko-baranjskoj županiji poput Erduta, Dalj, Bizovac. Ustanove za socijalnu skrb će kroz motivacijske sastanke, zaključke, međusobnu komunikaciju s Udrugom za podršku, te prezentacije na javnim događajima u Vukovaru i Osjeku dobiti na uvid probleme/mogućnosti za rješavanje i prevenciju posljedica loših ugovora, poznavanje socijalnih prava usluga. Policijske postaje će tijekom implementacije projekta biti pozvani na sudjelovanje kroz javne događaje/radionice, ali i motivacijski sastanak te razmjenu problema i prakse te će po potrebi biti uključeni u kaznene prijave. Udruge i sindikati umirovljenika bit će uključeni kroz svoje korisnike tj. članove te će izlaganjima, promocijom i medijskim aktivnostima, te sudjelovanje na radionici dobiti na uvid probleme/mogućnosti za rješavanje i prevenciju posljedica loših ugovora te loše prakse izvaninstitucionalne skrbi, novi boj korisnika, manji broj i smanjenje mogućnosti zlouporabe ugovora, poznavanje socijalnih prava usluga a jedinice lokalne uprave i regionalne samouprave bit će uključeni kroz svoje predstavnike koji će na jednak način kao i organizacije/ustanove i udruge biti u mogućnosti sudjelovati na aktivnostima, ali će se posrednim putem (tj, neposrednim za Udrugu) smanjiti broj pravnih problema u njihovoj zajednici, smanjit će se pritisak na zaposlenike jedina koje obavljaju poslove socijalne skrbi, te će svojim politikama utjecati na smanjenje ugovora i prevenciju nasilja u obitelji i nasilja nad starijima kao i pravnih posljedica štetnosti ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Za vrijeme volontiranja, uz edukacije koje se tiču uspješnijeg rada sa žrtvama i svjedocima, obrazovanja iz šarolikog spektra znanja, te praksa, volontere se potiče na izradu projektnih ideja, prijedloga ili opisa aktivnosti, kao što je riječ i o ovome projektnom prijedlogu. Sami mladi koji se trenutno nalaze na volontiranju u Udruzi iskazali su potrebu da se rad Udruge i njihov doprinos predstave Ministarstvu za obitelji, demografiju, socijalne politike i mlade.

AKTIVNOSTI


A1. Pružanje informiranja i savjetodavne – pravne pomoći
A2. Regrutacija volontera
A3. Edukacija volontera
A4. Dizajn i izrada te diseminacija brošure
A5. Teren – „Karavana „3-PIP“
A6. Radionica „3-PIP“
A7. Okrugli stol u Vukovaru „3 PIP- stariji i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Vukovarsko-srijemskoj županiji“
A8. Tribina u Osijeku „3 PIP- stariji i nemoćni danas – žrtve kaznenih djela – podrška u Osječko-baranjskoj županiji“;
A9. Sastanci s partnerskom organizacijom Udrugom žena Vukovar
A10. Evaluacija