23. kolovoza 2016.

AUDIO-VIZUALNI SADRŽAJ UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

JINGLE 116 006 – Žrtve ste kaznenog djela ili prekršaja? Nazovite 116 006!

—————————————————————————————-

►Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, odnosno od 01.01.2018. do 31.12.2020. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva. U sklopu programa izrađen je radio jingl za ured Varaždin i Međimursku županiju.


—————————————————————————————-


Vidjeti 10:35!