Projekti udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima

Na temelju provedenog Javnog poziva Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu dodijelilo financijska sredstva organizacijama civilnog društva u svrhu osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, dodijeljena su financijska sredstva organizacijama civilnog društvau sljedećih pet županija: Read more about Projekti udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima[…]

POČETAK PROJEKTA :”Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela”

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima Read more about POČETAK PROJEKTA :”Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela”[…]

„Iskustva u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Istarske županiji“ – edukacija – Pula, 21. travnja

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”, financiranog sredstvima Nacionalne zaklada za razvoj civilnog društva u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške održala je 21. travnja 2016. godine u Puli edukaciju državnim i javnim službenicima s područja Istarske županije na temu „Iskustva u radu s žrtvama i Read more about „Iskustva u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Istarske županiji“ – edukacija – Pula, 21. travnja[…]

Projekt “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške” u Varaždinskim vijestima

“12 volontera pomagat će žrtvama i svjedocima kaznenih djela” 31. ožujka 2016. Portal Varaždinske vijesti objavio je članak o projektu “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”. Na području Varaždinske županije 12 volontera pružat će sveobuhvatnu pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela, od besplatne pravne pomoći i pružanja psihosocijalnih usluga do promoviranje prava žrtava i svjedoka Read more about Projekt “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške” u Varaždinskim vijestima[…]