1. siječnja 2016.

KONTAKT

UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
(VICTIM AND WITNESS SUPPORT SERVICE)

OIB/VAT: 79097411036
IBAN : HR2324020061100479261 Erste&Steiermärkische bank d.d.

VUKOVAR : Ljudevita Gaja 12, 32 000 Vukovar (Sjedište/Seat of the VWSS)
TEL: +385 32 639 333

OSIJEK : Trg Ante Starčevića 1, 31 000 Osijek (Ured Osijek/Osijek office)

ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar/National Call Center – 116 006)
TEL: 116 006

IZVRŠNI DIREKTOR/EXECUTIVE DIRECTOR
MOB : +385 91 797 1761

Mail: pzs@pzs.hr
Mail: podrska.zrtvama.i.svjedocima@gmail.com
Web: www.pzs.hr