24. kolovoza 2016.

PLATFORME I SURADNJE

širenje2

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnutka (2006. godine) surađuje s predstavnicima državnih tijela i institucija.

Surađujemo s institucijama pravosuđa: Ministarstvo pravosuđa RH, sudovi svih razina, te Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima na 7 Županijskih sudova. Aktivnu suradnju imamo i s policijskim upravama te državnim odvjetništvima. Posebno bi istaknuli djelovanje članice Udruge u Nacionalnom povjerenstvu za izradu i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovanje u izradi prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

Kroz program Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja surađujemo također s institucijama pravosuđa: Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policija, sudovi, Odjeli za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima, pravobraniteljstva, socijalne ustanove i organizacije. Također srodne organizacije civilnog ruštva s područja grada Zagreba.

Kroz program Referentni centri za pružanje neposredne podrške kaznenih djela i prekršaja surađujemo s pravosudnim tijelima i ustanovama na lokalnoj i regionalnoj razini tj. sa sudovima, centrima za socijalnu skrb, policijom, državnim odvjetništvom primarno na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja.

Udruga je tijekom 2014. godine u suradnji s Europskim domom iz Vukovara i Centrom za nestalu djecu iz Osijeka formirala mrežnu organizaciju Centar za podršku žrtvama i svjedocima koja za svoj cilj ima umrežiti sve organizacije civilnog društva na području Republike Hrvatske koje se bave nekom oblikom podrške za žrtve i svjedoke, a cilj je olakšati komunikaciju između tih organizacija i pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima s posebnim naglaskom na područja u RH koja nemaju osiguranu adekvatnu podršku (područja gdje nema Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, niti Odjela.). Centra danas broji 20 članova koji dolaze iz 20 različitih organizacija civilnog društva iz različitih dijelova Hrvatske.

Kako Udruga postoji od 2006 godine, kroz dugi niz godine djelovanja razvili smo redovitu komunikaciju s organizacijama civilnog društva koja se bave podrškom pojedenih skupina građana (npr. obiteljsko nasilje, seksualno nasilje). Udruga od svojih osnutaka surađuje s Centrom za mir, ne-nasilje i ljudska prava iz Osijeka, Documentom iz Zagreba, Ženskom sobom, Bijelim Prstenom iz Vinkovaca, Bijeli krug iz Splita, Centrom za mirovne studije i Hrabrim telefonom, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”….

Prilikom izgradnje Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja s besplatnim brojem telefona 116 006 Udruga je posvetila pažnju te detaljno istražila i razradila bazu podataka koja sadrži kontakte svih organizacija civilnog društva s područja RH koji mogu više mogu više pomoći u konkretnom korisniku koji kontaktira besplatan 116 006 broj. Kroz Nacionalni pozivni centar posebno bi istaknuli suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave besplatnom pravnom pomoći od toga bi izdvojili Pravnu kliniku sveučilišta u Zagrebu. Udruga je Pravnom klinikom surađivala i na EIDHR projektu „Capacity Building of Support System for Victim and Witnesses of Crime“. Također ističemo i suradnju s organizacijama civilnog društva koje su u RH uspostavile besplatne 116 brojeve telefona. Hrabri telefon (116 111) i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (116 000).

Kroz Referentne centre u Osijeku i Vukovaru surađujemo s organizacijama koje se bave istim pitanjima kroz partnerske projekte, suradnju u planiranju ili realizaciji akcija od zajedničkog interesa. U ovom području ističemo suradnju s organizacijom Europski dom Vukovar, Bijelim prsten iz Vinkovaca, Centrom za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga žena Vukovar, Iskrice, Udruga Babe, PRONI Centar za socijalno područavanje Vukovar i Osijek, Info.centar za mlade, Mirovna grupa Dunav.

S obzirom da udruga u svoj rad uključuje volontere, višegodišnju suradnju njegujemo s Regionalnim volonterskim centrima. Osobitu dobru suradnju imamo s Volonterskim centrom Osijek i Volonterskim centrom Zagreb kao i Veleučilištem Lavoslav Ružička u Vukovaru, te Pravni i Filozofski fakultet u Osijeku. Suradnja se ostvaruje kroz različite aktivnosti kao npr. kroz podršku prilikom regrutiranja volontera na lokalnoj razini, uspostavljanju i održavanju standarda kvalitete, sudjelovanje u edukacijama koje VCO i VCZ organiziraju na temu menadžmenta volontera, na okruglim stolovima i konferencijama, suradnja na izmjenama Zakona o volonterstvu i sl.

Udruga je član europske mreže “Victim Support Europe” putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.

U srpnju 2016. godine Udruga je postala i članicom Koalicije za REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001. godine

logovse

LINK NA STRANICU VICTIM SUPPORT EUROPE

Victim Support Europe (VSE) je vodeća europska krovna organizacija koja zagovara u ime svih žrtava zločina, bez obzira što je zločin, bez obzira tko je žrtva. VSE predstavlja 43 nacionalne organizacije članice, pružajući podršku i informacijske usluge na više od 2 milijuna žrtava kriminala svake godine u 26 zemalja. Osnovani 1990., VSE je radio više od 25 godina u Europi i svijetu, gdje sve žrtve imaju prava i pravo na usluge neovisno je su li prijavili zločin ili ne.

VSE promiče uspostavu i razvoj prava i usluga žrtvama u cijeloj Europi. Organizacija ima za cilj osigurati da svaka žrtva u Europi ima pristup informacijama i uslugama podrške i nakon zločina, bez obzira na to gdje žrtva živi, ​​gdje se zločin dogodio. VSE također radi kako bi se osiguralo da se žrtve poštuju, imaju pristup snažnim pravima te su u mogućnosti da se njihov glas čuje kroz cijeli kazneni postupak.