14. veljače 2016.

►POPIS PROJEKATA

■ PROJEKTI 2008./2009./2010.

► 2010. Približavanje rada državnih tijela (suda) lokalnoj zajednici
► 2010. Izgradnja kapaciteta – osnaživanje volontera uključenih u pružanje potpore žrtvama i svjedocima
► 2009. Izgradnja kapaciteta – osnaživanje volontera uključenih u pružanje potpore žrtvama i svjedocima, UNDP Hrvatska
► 2008. Otvorena vrata suda – Udruga volontera za podršku žrtvama i svjedocima u sudskim postupcima

■ PROJEKTI 2011.

► 2011.-2012. Razvoj sustava podrške za žrtve i svjedoke British Embassy Zagreb
► 2011.-2012. Volonteri u razvoju sustava podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima
► 2011. Otvorena vrata suda
► 2010.-2011. Volunteers helping victims and witnesses – Royal Netherlands Embassy-Matra KAP program
► 2011. We share the same future- Balkan Trust for Democracy

■ PROJEKTI 2012.

► 2012./2013. Engaging Youth to Protect the Rights of Victims and Witnesses of Crimes in Croatia“
► 2012./2013. Equal for Equal
► 2012. Budi i ti osječki Indiana Jones
► 2012. Podrška volontera gradu Vukovaru

■ PROJEKTI 2013.

► 2013. “Volunteers in community mobilization”
► 2013. West BalkansCultural Antenna (WBCA)
► 2013. “Uz nas niste sami!”

■ PROJEKTI 2013/2014.

► 2013./2014. Jačanje sustava podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela
► 2013/2014. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja – United Nations Development Programme (UNDP)

■ PROJEKTI 2014.

► 2014. Referentni centar za procjenu potreba žrtava i svjedoka kaznenih djela
► 2014. Informiranje građana grada Zagreba o postojanju NPC-a
► 2014. Međunarodna konferencija – Komparacija dosadašnjih modela podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja i izazovi u praktičnom radu“
► 2014. Unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima na području Osječko – baranjske županije

■ PROJEKTI 2015./2016.

► 2016. „Predstavljanje programa i volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja kao način stjecanja kompetencija.”
► 2016. Referentni centar za žrtve i svjedoke Vukovar
► 2015./2016. “Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške”
► 2015. “Zajedno smo jači!” – Besplatna pravna pomoć za građane Vukovarsko-srijemske

■ PROJEKTI 2016./2017.

► 2016./2017. Institucionalna podrška – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
► 2016./2017. „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne„

■ PROJEKTI 2017.

► 2017. “Projekti udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima – Delfin Pakrac”
► 2017. “Projekti udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima – IPC Slavonski Brod”
► 2017. Referentni centar za žrtve i svjedoke Osijek (Osječko-baranjska županija)
► 2017. Referentni centar za žrtve i svjedoke Vukovar (Vukovarsko-srijemska županija).

■ PROJEKTI 2017./2018.
► 2017./2018. “Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela”
► 2017./2018. „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!”
► 2017./2018. „3-PIP-Podrška, informiranje, pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“

■ PROJEKTI 2018.
► 2018.-2021. – “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”
► 2018. „Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“
► 2018.„Referentni centar Vukovar: Pomoć,podrška, osnaživanje žrtava/svjedoka kaznenih djela s naglaskom na zaštitu starijih osoba“
► 2018. Referentni centar za žrtve i svjedoke Osijek (Grad Osijek i Osječko-baranjska županija)

■ PROJEKTI 2019.
► 2018.-2021. – “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”
► 2019. „Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“
► 2019. How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)
► 2019. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC)
► 2019. “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć”
► 2019. “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina”.
► 2019. „Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“