21. kolovoza 2016.

PRAVILNICI I STRATEŠKI DOKUMENTI

8

STATUT UDRUGE
PRAVILNIK O RADU UDRUGE
PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA
STRATEŠKI PLAN 2014-2017
STRATEŠKI PLAN 2012-2013
OPERATIVNI PLAN 2017.
OPERATIVNI PLAN 2016.
OPERATIVNI PLAN 2015.
OPERATIVNI PLAN 2014.

Osnovi dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je STATUT UDRUGE.
Zadnje izmjene Statuta donesene su na sjednici Skupštine, održane u Osijeku, u prosincu 2015. godine, a godinu dana ranije 2014. na sjednici Skupštine održanoj u Vukovaru, Statut je izmijenjen i usklađen sa Zakonom o Udrugama.

Drugi osnovni dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je PRAVILNIK O RADU UDRUGE donesen u izmjenjenom i dopunjenom izdanju u Vukovaru, dana 26. veljače 2014. godine

Treći osnovni dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je STRATEŠKI PLAN 2014-2017.

1. Zalagati se za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja u RH.
2. Sudjelovati u kontinuiranom poboljšanju i proširenju sustava podrške (vertikalno i horizontalno) u policiji i drugim pravosudnim tijelima.
3. Osigurati sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima kroz otvaranje novih i kontinuirano poboljšanje rada postojećih referentnih centara za pružanje neposredne podrške
4. Unaprijediti rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja
5. Ulagati u kontinuirani organizacijski i programski razvoj udruge

Četvrti osnovni dokument Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je OPERATIVNI PLAN 2017.. Na sjednici Skupštine Udruge 22. prosinca 2016. godine donesen je Operativni plan Udruge za podršku žrtvama i svjedocima za 2017. godinu. Izvršitelj je Izvršni direktor/ica. Operativni plan odnosi se na programe (1-3) te ostale grupe aktivnosti (4-6):

1. PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
2. NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA (NPC)
3. REFERENTNI CENTAR – Vukovar i Osijek
4. ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI
5. PROJEKTNE AKTIVNOSTI UDRUGE -PROJEKT MDSPM “4P…”
6. PROJEKTNE AKTIVNOSTI UDRUGE – PROJEKT DG JUSTICE
7. REDOVAN RAD UDRUGE

Tijekom 2016. godine, izmijenili smo Priručnik/Pravilnik o radu volontera Nacionalnog pozivnog centra te izdali novi Priručnik za rad zaposlenika i volontera u Referentnom centru Vukovar i Osijek.