23. kolovoza 2016.

► PROMOTIVNI MATERIJALI UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Od svog osnivanja Udruga za podršku žrtvama i svjedocima posvećuje se promociji svog rada i usluga koje pruža korisnicima. Ovdje možete preuzeti neke od promotivnih materijala poput letka, plakata, brošure o Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima i njezinim programima.

bb

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade u ožujku 2017. godine tiskali smo letak o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju.

559

Zahvaljujući sredstvima Grada Vukovara u ožujku 2017. godine tiskali smo letak o Referentnom centru Vukovar – besplatna pravna pomoć.

559

Zahvaljujući sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u ožujku 2017. godine tiskali smo letak o Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

559

Povodom obilježavanja 10 godina rada Udruge izdali smo brošuru – BROŠURA – DESET GODINA UDRUGE 2006.-2016.

559559

2016. godine u sklopu projekta „Predstavljanje programa i volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja kao način stjecanja kompetencija za buduće profesionalno zanimanje i interdisciplinarni pristup pružanja podrške osjetljivim skupinama“ 2016. godine tiskan je promotivni letak za volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

559

Tijekom projekta “Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku” 2015. i 2016. godine tiskan je letak za promociju Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 i usluge besplatne pravne pomoći.

559

Tijekom 2013. i 2014. godine tiskan je plakat za promociju Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Tijekom 2011. do 2013. godine tiskan je mini letak za promociju rada Udruge i pružanje podrške na sudovima.