23. kolovoza 2016.

PUBLIKACIJE UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provodi Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg.Priručnik „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ prvenstveno je namijenjen osobama koje rade s mladima, a osobito se nadamo da će biti koristan zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova.

BROŠURA „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“
Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta projekta „3 –PIP – Podrška informiranje pravna pomoć usmjerena zaštiti starijih osoba“ Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je započela u studenom 2017. godine s partnerima na projektu Udrugom žena iz Vukovara, a financira ga Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt završava 31.listopada 2018. godine.

prirucnik

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NAD DJECOM I MLADIMA
Ova publikacija tiskana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“, kojeg provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Srednjom školom Ludbreg.

PRIRUČNIK ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA
2018.godine smo izdali Priručnik za žrtve kaznenih djela koji sadrži sve relevantne informacije ažurirane s novim Zakonom o kaznenom postupku koji pomaže žrtvama, svjedocima i oštećenicima u ostvarivanju svojih prava.

INFORMATOR POCETNA

INFORMATOR ZA ŽRTVE I SVJEDOKE
Informator sadrži sve relevantne informacije ažurirane s novim Zakonom o kaznenom postupku koji pomaže žrtvama i svjedocima u ostvarivanju svojih prava.

prirucnik

PRIRUČNIK ZA RAD VOLONTERA U PRUŽANJU PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
Priručnik je rezultat iskustava i sugestija te višegodišnjeg rada volontera, članova Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, zaposlenika Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama pri županijskim sudovima te službenika Ministarstva pravosuđa. Ovim priručnikom vam želimo olakšati rad, poboljšati kvalitetu pružanja podrške te omogućiti lakšu i djelotvorniju osnovnu obuku volontera.

prirucnik

PRIRUČNIK ZA VOLONTERE I ZAPOSLENIKE U PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI 2017.
Ovim priručnikom želimo olakšati rad zaposlenika i volontera, poboljšati kvalitetu pružanja podrške te omogućiti lakšu i djelotvorniju osnovnu obuku volontera Referentnih centara u pružanju primarne pravne pomoći.