9. rujna 2018.

► 2018. – „Zajedno do cilja – Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“

  • allegory of Justice

Partneri na projektu su; Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja, a financira ga Ministarstvo pravosuđa. Projekt završava 31. prosinca 2018.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

OPĆI CILJ PROJEKTA je djelotvorno osiguranje pravne zaštite osjetljivim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtva nasilja u obitelji, pripadnike nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije živone dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kroz planirane aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji Provedbom projektnih aktivnosti osigurali bismo pravnu zaštitu ali bismo ujedno i pružili sveobuhvatna podršku onima kojima je takva vrsta podrške najpotrebnija.

SPECIFIČNI CILJEVI SU:
• Djelotvorno osiguranje informativne, emocionalne podrške osjetljivim društvenih skupina u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji;
• Razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi;
• Edukacija volontera Referentnog centra Vukovar i Osijek;
• Otklanjanje nemogućnosti ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu. Smanjena stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod ciljane skupine;
• Integracija i gubitak osjećaja udaljenosti i zaboravljenosti ali i omogućeno pravo na javnu raspravu kod socijalno isključenih/siromašnih/žrtvi nasilja sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima;
• Uspostavljanje i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci;
• Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za pravnom podrškom korisnicima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja navedene podrške;
• Novi broj korisnika, manji broj i smanjenj socijalnih prava i usluga kroz međusobnu komunikaciju s Udrugom za podršku, te prezentacije na okruglom stolu;
• Osigurana regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te povećana dostupnost usluge ne samo u regionalnih centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim sredinama centrima Hrvatske jer se prijavitelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije;
• Smanjenje broja pravnih problema u zajednici, smanjen pritisak na zaposlenike jedinica lokalne uprave koji obavljaju poslove socijalne skrbi.

Najzastupljeniji tip aktivnosti na ovom projektu su usluge usmjerene na postizanje osiguranja primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i to kroz direktan kontakt s korisnicima, tj. pružanje besplatne pravne pomoći;
• opću pravnu informaciju
• pravni savjet
• sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
• zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
• pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Uloga partnerske organizacije ŽENSKA UDRUGA „IZVOR“ IZ TENJE sačinjavat će se od konzultativno-stručnog doprinosa te razmjene znanja i iskustva. Dugogodišnji rad sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, specifičnosti pri djelovanju prenijet ćemo našim zaposlenicima i volonterima. Na zajedničkom partnerskom sastanku obje organizacije podijelit će dosadašnja viđenja pravnog sustava i mogućnost kako se efikasnije i brže može pružiti pravna pomoć određenim grupama naših korisnika/ica. Također obje organizacije podijelit će listu kontakata predstavnika institucija i ustanova kojima se možemo obratiti kako bi uspješnije pružili pravnu pomoć i savjetovanje. Kako je Ženska udruga „Izvor“ u radnim skupinama i tijelima i veoma je prepoznata od lokalne zajednice u Osječko-baranjskoj županiji, iskoristit ćemo utjecaj partnera za zagovaranje u donošenju novih javnih politika. Također, našim volonterima i zaposlenicima ćemo omogućiti edukativni proces učenja postupanja sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja koji sve češće zahvaća mjesta i u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Uloga partnerske organizacija UDRUGE ŽENA VUKOVAR sačinjavati će se također od konzultativno-stručnog doprinosa te razmijene znanja i iskustva. Udruga žena Vukovar je prepoznata kako na lokalnoj razini tako i kao partneri na projektima u BiH i Srbiji.Udruga žena veliku pažnju poklanja na suradnju s drugim organizacijama civilnog drštva koja djeluju na suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama, suzbijanju korupcije, izgradnju kapaciteta OCD-a, prekograničnom umrežavanju te poboljšanju stanja marginaliziranih skupina u svojoj lokalnoj zajednici. Članice su mreže BURA-mreže za suzbijanje korupcije, a posebno su prepoznate u osnivanju i vođenju PETRA-mreže za suzbijanje trgovanja ženama i djecom kao i vođenje iste mreže tri mandata te mreže GARD-mreže za pitanje rodne ravnopravnosti u ruralnom razvoju (RH I BH). Inicijatorice su i osnivačice županjiskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova, a dio su i Gradsko vijeća za ravnopravnost spolova.Pored rada s OCD-ima u županiji i u RH, udruga je prepoznata i u radu s institucijama(policija, sudstvo, Centar za socijalnu skrb, Zavod za zapošljavanje). Djelatnici Udruge žena Vukovar usmjeravaju svoje korisnike u Udrugu za podršku. Njihovim članovima smo u 2016. i 2017. godini na volonterskoj razini pružali pravni savjet, opću informaciju i pomoć kod sastavljanja podnesaka. Nastavili smo pružati primarnu pravnu pomoć i u 2018. godini.Članovi Udruge žena se obraćaju osobnim dolaskom u Udrugu ili putem telefona. Edukaciju koju će djelatnice Udruge žena provesti u Udruzi za podršku će biti od velike koristi djelatnicima Udruge za podršku, jer gotovo svaka osoba koja nam se obrati za pomoć pored pravne ima potrebu i za emocionalnom podrškom, a kako smo mi svi uglavnom diplomirani pravnici ovo će nam biti nadopuna znanja i pomoć u radu s korisnicima primarne pravne pomoći.

Volonteri će biti dionikom aktivnosti promoviranja primarne pravne pomoći, rada Udruge i drugih usluga Udruge, te kroz praktičan rad (oni koji su regrutirani putem Veleučilišta i Fakulteta) imat će mogućnost, uz mentorstvo zaposlenika Udruge, raditi na testnim dopisima, analizi završenih upravnih postupaka, vježbe i slično. Volonterima će biti održana besplatna edukacija o pravnim i praktičkim aspektima pružanja podrške te specijalizirane edukacije o Ugovorima koje najčešće potpisuju osobe starije životne dobi kada raspolažu sa svojom imovinom te o Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji. Također će sudjelovati na edukacijama koje će održati partnerske organizacije Ženska udruga „Izvor“ iz Tenja na temu primjene primarne besplatne pravne pomoći u odnosu na žene žrtve nasilja te druga edukacija koju provodi Udruga žena Vukovar na temu „Savjetodavnog rada primjena u praksi pružanje individualne i grupne psihološke podrške“.

Prilikom dolaska na područje pojedinog grada ili općine zaposlenici na projektu zajedno sa volonterima informirat će lokalno stanovništvo o uslugama koje pružamo te ugovarati termine sastanka ili prikupljati dokumentaciju uz pomoć koje će pružati pravnu pomoć. Uz načelo zaštite osobnih podataka i tajnosti na koju se obvezuju ugovorom volonteri i zaposlenici Udruge. Ujedno ćemo sastavljati popis korisnika koji zbog zdravstvenog ili imovinskog stanja nisu u mogućnosti doći do prostorija Udruge, gdje bi im se neposredno pružila pomoć. Volonteri će informirati sve zainteresirane o mogućnosti terenskog pružanja besplatne pravne pomoći. Volonterima koordinira voditelj projekta, a u tome mu pomažu stručne suradnice, kao mentor pojedinim volonterima. Volonteri će sudjelovati u evaluaciji projekta kao i na motivacijskim sastancima sa zaposlenicima, suradnicima, članova Udruge.

TERENI U VUKOVARSKO- SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

►Vinkovci, Županja i Borovo selo

TERENI U OSJEČKO BARANJSKOJ ŽUPANIJI

►Đakovo, Erdut i Dalj

AKTIVNOSTI

A1 Pružanje primarne pravne pomoći
A2 Izrada, tisak i distribucija plakata za BPP
A3 Regrutacija, edukacija volontera (osnovna)
A4 Specijalizirane edukacije u Vukovaru i Osijeku
A5 Organiziranje okruglog stola u Vukovaru na temu „Sustav besplatne pravne pomoći, izazovi i poteškoće“
A6 Organiziranje i koordiniranje okruglog stola u Osijeku na temu „ Besplatna pravna pomoć, izazovi i poteškoće“
A7 Promoviranje instituta primarne besplatne pravne pomoći
A8 Održavanje sastanaka i razmjene informacija i iskustava te znanja s partnerskim organizacijam
A9. Evaluacija projekta „Zajedno do cilja Primarna pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“