Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Nisi sam(a), tu smo za TEBE!


Referentni centri
Vukovar i Osijek
Više…


Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Više…Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Varaždin
Više…Ured
Varaždin
Više…

STATISTIČKI PODACI U 2019. GODINI I GLAVNI DONATORI U 2020. GODINI

UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

OD POČETKA 2019. GODINE, U RAZLIČITIM AKTIVNOSTIMA SUDJELOVALA SU 76 VOLONTERA I OSTVARILI UKUPNO 4.801,50 VOLONTERSKA SATA

UDRUGU JE 2019. GODINE KONTAKTIRALO UKUPNO 1.775 KORISNIKA I PRUŽENO JE 2.151 USLUGA.

ODRŽALI SMO 44 PUTA PREZENTACIJU O PROGRAMIMA UDRUGE. EDUCIRALI SMO 256 SUDIONIKA U 2019. GODINI, KROZ PROJEKTE, PROGRAME I DRUGE AKTIVNOSTI. PROVELI SMO 18 EDUKACIJA.

ORGANIZIRALI SMO 1 TRIBINU (VUKOVAR). TRI OKRUGLA STOLA (OSIJEK,ČAKOVEC I VARAŽDIN), TRI KONFERENCIJE (ZAGREB). TE 9 JAVNIH AKCIJA .

DVIJE KAMPANJE, SUDJELOVALI U 98 RADIJSKIH I TV EMISIJA, OBJAVILI SMO 12 NEWSLETTERA ČIJI JE BROJ PRETPLATNIKA 1.780,60 OBJAVE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA I OBAVLJENO 27 BLOGOVA VOLONTERA

IZDALI SMO BROŠURU ZA NAŠE KORISNIKE, TE TISKALI DVIJE VRSTE LETKA