Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Nisi sam(a), tu smo za TEBE!


Referentni centri
Vukovar i Osijek
Više…


Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Više…Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Varaždin
Više…Ured
Varaždin
Više…

STATISTIČKI PODACI U 2020. GODINI I GLAVNI DONATORI U 2021. GODINI

UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

OD POČETKA 2020. GODINE, U RAZLIČITIM AKTIVNOSTIMA SUDJELOVALO JE 79 VOLONTERA I VOLONTERKI I OSTVARILI SU UKUPNO 2759,5 VOLONTERSKA SATA

UDRUGU JE 2019. GODINE KONTAKTIRALO UKUPNO 1945 KORISNIKA I KORISNICA I PRUŽENO JE 2.855 RAZLIČITIH USLUGA.

ODRŽALI SMO 37 EDUKACIJA I 4 RADIONICE ZA PREKO 300 SUDIONIKA

ORGANIZIRALI SMO 2 KONFERENCIJE (ZAGREB, VARAŽDIN), 5 OKRUGLIH STOLOVA (OSIJEK, VUKOVAR) 1 TRIBINU U VUKOVARU I 13 JAVNIH AKCIJA .

PROVELI SMO 9 KAMPANJA, SUDJELOVALI U 13 RADIJSKIH I 3 TV EMISIJE, OBJAVILI SMO 12 NEWSLETTERA,

EMITIRALI SMO 9 PUTA RADIO JINGLOVE, TISKALI 3 BROŠURE, 2 PLAKATA I 2 LETKA

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.