24. kolovoza 2016.

• VOLONTERSKI PROGRAM UDRUGE ZA PODRŠKU

Koliko je danas važno volontiranje pri traženju prvog posla?
Budući da danas mlade osobe teško dolaze do prilike za zaposlenje zbog nedostatka radnog iskustva, volontiranje im iznimno pomaže pri traženju prvog posla zbog toga što volontiranjem stječu pravo na Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, koju poslodavci prepoznaju kao radno iskustvo. Osim kroz Potvrdu, volontiranje im je iznimno korisno jer već volonterskim angažmanom razvijaju radne navike, dobivaju uvid u funkcioniranje organizacija i načine primjene formalno stečenog znanja u praktičnim situacijama, a ujedno razvijaju brojna poznanstva i imaju priliku usavršavati svoja znanja i vještine.

VOLONTIRANJE U REFERENTNIM CENTRIMA VUKOVAR – OSIJEK

Proces regrutiranja volontera obavljamo uz neposredno predstavljanje Veleučilištu u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, te uz predavanje studentima objašnjavamo sami djelokrug rada Udruge, što su nam ciljevi, što očekujemo od naših volontera, njihova prava i obveze i naravno zainteresiranost za volontiranjem. Nakon predstavljanja rada Udruge ostavljamo zainteresiranim studentima obrasce koje mogu odmah ispuniti ili će nam ih naknadno poslati na našu mail adresu. Obavijest o novim regrutacijama za volontere objavljujemo i putem lokalnog volonterskog centara (Vukovar), ali i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje nakon dogovorenog roka zaprimanja prijava održavamo strukturirane intervjue. Nakon provedenih intervjua pred propisanom komisijom (koju čine predstavnici Udruge) provodimo selekciju svih intervjuiranih kandidata na temelju predviđenih kvalifikacija i motiviranosti budući volontera. Nakon odabira volontera slijedi njihova edukacija, koja se sastoji od pravnih i psiholoških aspekata (ali i komunikacijske vještine) koji će im biti potrebni za volontiranje. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima izradila je i program volontiranja za volontere koji odrađuju stručnu praksu, tim više jer Veleučilište školuje buduće upravne pravnike, pa je rad s korisnicima, kao i sastavljanje upravnih podnesaka od iznimne i presudne važnosti za njih, ali i za zajednicu, jer ti isti volonteri kasnije postanu zaposlenici državnih i javnih tijela gdje koriste praksu i iskustvo stečeno u našoj Udruzi. Kao i društvena osviještenosti za rad s marginaliziranim skupinama. Svi zaintresirani volonteri mogu se javiti na mail Udruge: pzs@pzs.hr ili rfc.vukovar@gmail.com

Melita Bošnjak, dipl.iur., voditeljica Referentnog centra Vukovar

VOLONTIRANJE U NACIONALNOM POZIVNOM CENTRU ZA ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA U ZAGREBU

Volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja osobito je korisno mladima pri traženju posla jer osim Potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem, volonteri dobivaju i preporuku za zaposlenje. Mladi pravnici, psiholozi, socijalni radnici te osobe drugih pomagačkih struka imaju priliku izravno raditi s osjetljivom skupinom ljudi, steći praktična znanja potrebna za buduće profesionalno zanimanje, dodatno se educirati te razviti dodatnu motivaciju za daljnje građenje karijere u području pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Neizmjerno je bitno što ranije prepoznati važnost interdisciplinarnosti te poticati mlade na učenje o drugim strukama i načinima primjene različitih metoda, alata i izvora znanja. Nacionalni pozivni centar uči mlade o važnostima ispreplitanja pravne struke i psihologije u radu sa žrtvama i svjedocima, čime oni stječu bogato iskustvo i vještinu prilagodbe za kasnije zaposlenje. Osim toga, važno je istaknuti i kako brojni mladi prvo zaposlenje ostvare kod organizatora volontiranja ili u suradničkim organizacijama civilnog društva koje neizmjerno poštuju volonterski angažman u civilnom sektoru te cijene mlade koji prepoznaju potrebu promjena u društvu i aktivno rade na njegovom poboljšanju, kao i na podršci osjetljivim i ranjivim skupinama.
Sve su osobe koje su bile zaposlene u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima započele svoj rad u civilnom sektoru kroz volonterski angažman što znači da je puno lakše napredovati u civilnom sektoru, kao i biti sigurnim da će inovativnost i kreativnost biti prepoznata od organizatora volontiranja.

Kako se još studenti mogu aktivirati osim volontiranja?
Osim volontiranja, studenti se mogu uključiti u razne promotivne kampanje osvještavanja javnosti o pitanjima od društvene važnosti kroz podržavanje putem društvenih mreža, članstvo u organizacijama civilnog društva ili poticanje promjene u svojoj užoj okolini i lokalnim sredinama. Volontiranje može uključivati razne oblike pomoći i podrške te ne mora uvijek biti formalizirano kako bi rezultiralo pozitivnim promjenama.
Studenti se mogu aktivirati i kroz posjećivanje brojnih tribina, predavanja, konferencija, kampanja, prosvjeda i sličnih akcija koje često organiziraju organizacije civilnog društva. Od neizmjerne je važnosti poticati mlade da, osim formalnog stjecanja obrazovanja, prošire vidike i na neformalna stjecanja raznih vještina (osobito tzv. soft skills) i znanja. Umrežavanjem s drugim studentima i predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva potiče se stvaranje aktivnijeg građanstva koje je informirano o svojim pravima, otvoreno i nediskriminatorno te doprinosi demokratizaciji i razvoju kvalitete zaštite ljudskih prava, na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Koliko je teško to izbalansirati s fakultetom i drugim obvezama?
Volonterske obveze nije teško uskladiti s fakultetskim i drugim obvezama. Volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja zahtijeva 4 sata volontiranja tjedno, a sam intenzitet volontiranja i dalje ostavlja prostora za relaksaciju i učenje, uz ispunjavanje volonterskih obveza. U vrijeme ispitnih rokova, aktivnog traženja posla ili zaposlenja, mi kao organizatori volontiranja izlazimo volonterima ususret i nastojimo im olakšati svakodnevne obveze smanjenjem udjela volonterskog angažmana u to vrijeme.
Iskustvo u Nacionalnom pozivnom centru pokazalo je izrazitu predanost i odgovornost za ispunjavanje tjednih volonterskih obveza osobito od onih volonterki i volontera koji su u stalnom radnom odnosu, kao i onih koji aktivno volontiraju u više organizacija.
Volontiranje se bazira isključivo na dobrovoljnosti, a samim tim što je dobrovoljno znači da su osobe koje su se prijavile za volontiranje iznimno motivirane za rad u Nacionalnom pozivnom centru te ga ne shvaćaju kao obvezu, već kao nadopunu fakultetu, priliku za aktivan doprinos društvu, a i vrijeme provedeno volontiranjem donosi neizmjernu korist. „Volonteri nisu plaćeni ne zbog toga što im je rad nevrijedan, već jer je neprocjenjiv.“ Upravo zbog neprocjenjivog značaja volontiranja, volonterke i volonteri ne opterećuju se usklađivanjem s drugim obvezama jer im jasno kako mogu biti uspješni i na jednom i na drugom području uz pravu motivaciju. Volontiranje u Nacionalnom pozivnom centru pomaže osobito pravnicima i studentima pomagačkih struka koji kroz volontiranje postaju motiviranijima i za svoje akademsko obrazovanje.

Koliko je volontera studenata bilo aktivno kroz godine?
U 2013. godini aktivno je bilo 42 volontera, u 2014. 82 volontera (38 iz 2013. godine), u 2015. godini 79 (49 iz 2014. godine) te ih ove godine imamo 50 (34 iz 2015.) godine.

Svake godine imamo dvije regrutacije volontera, a u najvećem je broju riječ o studentima. Volonteri se uglavnom zadržavaju godinu dana i više u Nacionalnom pozivnom centru pa se ponekad radi o tome da osobe krenu volontirati kao studenti, a nastave i kad završe fakultetsko obrazovanje.

Pogledajte na poveznici što o volontiranju u Nacionalnom pozivnom centru misle sami volonteri/ke >>>>>

Ukoliko se želite prijaviti kontaktirajte nas na mail : pzs@pzs.hr ili npc.volonteri@gmail.com

Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja

BLOG VOLONTERA NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA