2. kolovoza 2016.

REFERENTNI CENTRI – PRUŽANJE PODRŠKE (besplatna pravna pomoć, emocionalna i informativna podrška)

Tijekom 2013. godine uspostavljen je novi program “Referentni centri” koji se provodi u Vukovaru i Osijeku. Svrha programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe. Kroz program Referentni centar – Osijek i Vukovar doprinijeli smo da žrtve i svjedoci s područja Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije imaju osobu od povjerenja kojom se mogu obratiti dobiti kvalitetne informacije ali i psihosocijalno savjetovanje i pravnu informaciju ukoliko je potrebno. Cilj osnivanja referentnog centra u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima ali i građanima na području Vukovarsko srijemske županije i Osječko baranjske županije, što znači:

► osigurati psihosocijalnu podršku,
► informirati žrtavu ili građanina o svojim pravima,
osigurati besplatnu – primarnu pravnu pomoć te pravno savjetovanje,
► uputiti korisnika u druge institucije relevantne za njegov problem.

Javite nam se na telefon 32/639 333 ili putem elektroničke pošte na: rfc.vukovar@gmail.com
Javite nam se na telefon 31/779 419 ili putem elektroničke pošte na: rfc.osijek@gmail.com

Referentni centar u Vukovaru i Osijeku zamišljen je kao prva kontakt točka u komunikaciji s žrtvama i svjedocima. Dolaskom korisnika u Referentni centar djelatnici centra obavljaju razgovor sa žrtvom te detektiraju problem. Referentni centri su osnovani u skladu s direktivom Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava 2012729/EU od 25. listopada 2012. godine. S obzirom na područje djelovanja Udruge i potrebe žrtava Referentni centar je prvo uspostavljen u Vukovaru, a zatim krajem 2013. godine u Osijeku.

Cilj osnivanja Referentnog centra u Vukovaru i Osijeku je pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, što zači osigurati psihosocijalnu podršku, informiranje žrtava o njihovim pravima, besplatna pravna pomoć te pravno savjetovanje, povezivanje i upućivanje korisnika u druge institucije i organizacije relevantne za njihove probleme.

Svrha programa je osigurati kontinuiranu i lakodostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom potupku te zbog toga se suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti. Uspostavljanjem ove usluge poboljšali smo kvalitetu života pojedinaca, ali i lokalne zajednice te doprinjeli razvoju zdravog društva.

Tim udruge u Referentnom centru pruža besplatnu psihosocijalnu podršku, emocionalnu podršku, besplatnu pravnu pomoć, pravne informacije te upućuje na relevantne institucije i organizacije civilnog društva ovisno o potrebama svakog konkretnog slučaja. Na taj način poboljšava se kvaliteta života žrtvama i svjedocima te žrtva ima oslonac o trenutka počinjenja kaznenog djela do završenog sudskog postupka. Udruga ima izvrsnu mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i kontaktirati ustanovu i organizaciju relevantnu za rješavanje specifičnih problema žrtava.

Najčešći upiti korisnika vezano za besplatnu pravnu pomoć su; iz područja socijalnih prava, nasljednog prava, upravnog prava, alimentacije, radnog prava, ugovora, ovrhe, prava starijih osoba, obiteljskog nasilja, i dr.

Najčešća kaznena djela zbog kojih su nam se obratili za pomoć su; krađa, prijetnja, prijevare, silovanje, uvreda, razbojništvo, nametljivo ponašanje, krađa indetiteta, neisplata plaće, a od prekršaja; obiteljsko nasilje, neisplata alimentacije, te prometni prekršaji.