“Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć”

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od 1.6.2019. do 31.12.2019. i ove godine financirana sredstvima Ministarstva pravosuđa. Naziv projekta je „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“. Partneri na projektu su: Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja.

Cilj projekta je osigurati djelotvornu pravnu zaštitu i podršku najosjetljivijim društvenim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Provedbom projektnih aktivnosti osigurali bismo pravnu zaštitu, pristup pravdi i pružili sveobuhvatnu podršku u Vukovaru, Osijeku i na terenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u; Županji. Vinkovcima i Borovu, a u Osječko-baranjskoj županiji u; Bijelom Brdu, Valpovu i Belišću.

Jedna od aktivnosti na projektu je i održavanje sastanaka te razmjena znanja i iskustva sa partnerima na projektu te zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Dana 11.6.2019. godine je održan prvi timski sastanak zaposlenika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Osijeku. Na sastanku smo govorili o aktivnostima na projektu i razmjenili smo iskustvo u radu sa korisnicima.

14. i 17. lipnja održani su prvi sastanci s partnerima, Vukovar – Udruga žena i Osijek, Ženska udruga IZVOR na kojima su se dogovorile međusobne aktivnosti.

Više o projektu možete pogledati ovdje.

Više o sustavu besplatne pravne pomoći možete pogledati ovdje.