Održana Javna tribina u Vukovaru “Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji i osvrt na sustav podrške žrtvama nasilja u RH u 2019. godini“

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – Pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć” te je u sklopu projekta,15.10.2019. održana Javna tribina u Vukovaru. Tema tribine je bila “Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji i osvrt na sustav podrške žrtvama nasilja u RH u 2019. godini“ Izlagali su: Miren Špek, voditelj projekta, Melita Bošnjak, asistentica na projektu i Jelena Janković iz partnerske organizacije, Udruge žena Vukovar. Sve prisutne je pozdravio pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, dr.sc. Darko Dimić. Nakon izlaganja se raspravljalo o izazovima i poteškoćama u pružanju besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama.