ODRŽANE DVODNEVNE EDUKACIJE U PAKRACU I SLAVONSKOM BRODU

7. i 8. ožujka 2017. godine u Pakracu održali smo 2-dnevnu edukaciju: “Pravni , praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima” za volonterke i volontere Udruge HERA za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Križevci i Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Pakrac. 9. i 10. ožujka u Slavonskom Brodu održali smo 2-dnevnu edukaciju: “Pravni , praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima” za volonterke Informativno pravnog centra iz Slavonskog Broda. Cilj edukacije bio je sudionike upoznati sa: kaznenim i prekršajnim djelima s naglaskom na podršku žrtvama i svjedocima; ulozi volontera na sudovima i telefonskoj liniji: prednosti, nedostaci; postupku od prijave do pravomoćne presude: dokazi, rokovi, zadržavanja, ispitivanje putem audio-vizualnog uređaja, svjedočenje; predrasudama i očekivanjima u radu sa žrtvama. Svaki segment edukacije bio je popraćen odgovarajućim vježbama. Osim toga važan dio edukacije su bila iskustva u radu sa žrtvama koje su prezentirale Ana Šeničnjak, Nacionalni pozivni centar Maida Pamuković, Ministarstvo pravosuđa RH i Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima. Edukacija je održana u sklopu partnerstva Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i “Delfin” Pakraca tj. Udruge i IPC-a iz Slavonskog Broda, na projektima financiranim od strane Ministarstva pravosuđa – projekati udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovana odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj županiji.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest