PRIOPĆENJE ZA MEDIJE UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA POVODOM 22. VELJAČE – EUROPSKI DAN ŽRTAVA KAZNENIH DJELA

Dana 22. veljače obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Prema smjernicama Europske komisije, na navedeni datum se u svim zemljama članicama Europske unije na prigodan način, kroz stručna i edukativna javna događanja provodi senzibilizacija građana o problematici položaja žrtava kaznenih djela.

Tim povodom, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, organizira i sudjeluje u nekoliko javnih događanja na području cijele Republike Hrvatske. Prošle godine, u Republici Hrvatskoj, prijavljeno je više od 80.000 kaznenih djela. Trenutno je Zakon o kaznenom postupku u postupku izmjene kojim bi se trebalo u potpunosti usvojiti odredbe Direktive 2012/29/EU koja osigurava veća prava, podršku i zaštitu svim žrtvama te je neizmjerno bitno potaknuti sve uključene u rad sa žrtvama, osobito nadležne institucije, na što žurnije usvajanje promjena kako bi veća prava žrtava postala stvarnost. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, zajedno s partnerima Documentom – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijelim krugom Hrvatska iz Splita sudjeluje u organiziranju Konferencije – obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače u Novinarskom domu, Zagreb.

Osnovni cilj Konferencije je podsjetiti javnost na ostvarivanje cijelog niza temeljnih prava žrtava kaznenih djela, poput postupanja prema žrtvama s poštovanjem. Osim toga isticanjem i potrebe da policija, državni odvjetnici i suci budu prikladno osposobljeni za rad sa žrtvama; da se žrtvama pruže razumljive informacije o njihovim pravima i slučaju; da se žrtvama jamči potpora u svim državama članicama EU, da žrtve mogu sudjelovati u postupku ako to žele te da im se pruži pomoć za sudjelovanje na suđenju; da se ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili žrtve s invaliditetom, identificiraju i na odgovarajući način zaštite; da su žrtve tijekom policijskih istraga i sudskih postupaka zaštićene; kao i cjelokupno razvijanje povjerenja u pravosudni sustav. Osim u Zagrebu, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima će obilježiti Europski dan žrtava kaznenih djela i kroz manifestaciju Dan otvorenih vrata Udruge u Vukovaru od 09,00-16,00h na adresi Ljudevita Gaja 12, Vukovar. U istom prostoru će u 13:00 sati održati neformalno druženje predstavnika/ica organizacija civilnog društva koje rade na području pružanja podrške žrtvama kaznenih djela u gradu Vukovaru u svrhu razmjene iskustava, problema i izazova s kojima se žrtve danas susreću. Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja je kroz cijelu veljaču provodio kampanju „Podigni svoj glas za prava žrtava!“ putem registracije na Thunderclap http://thndr.me/ZPqis5, kroz dijeljenje obavijesti na društvenim mrežama uz hashtagove #EUvictims day #116 006. Glavni cilj kampanje na društvenim mrežama je usmjeren na poticanje žurnih izmjena Zakona o kaznenom postupku kroz poruku: “Lani ih je u RH bilo više od 80 000,a zakoni još uvijek ne osiguravaju dovoljna prava žrtvama“. Kampanjom podizanja svijesti na Europski dan žrtava kaznenih djela, želi se utjecati na sve građane i građanke Republike Hrvatske i pozvati na podizanje glasa za prava žrtava! Ne samo da nam je potrebna veća zaštita prava ranjivih skupina kroz donošenje odgovarajućih zakonskih propisa, već i jačanje svih pružatelja podrške kako bismo zajedno doprijeli do onih koji misle da su sami.

S obzirom da su države članice EU-a trebale do 16. studenoga 2015. provesti europske odredbe u svoja nacionalna zakonodavstva, a RH to do danas nije učinila, koristimo Europski dan žrtava kaznenih djela na isticanje potrebe za djelotvornom zaštitom svih žrtava kaznenih djela. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima upućuje apel svim dionicima (Hrvatskom saboru, Vladi RH…) „Direktiva 2012/29/EU bi u Republici Hrvatskoj trebala zaživjeti što prije te stoga apeliramo na žurno usvajanje izmjena Zakona o kaznenom postupku. Izmjenom postojećih zakonskih okvira, osigurat ćemo veću zaštitu prava žrtava. Uvođenjem dodatnih prava i mehanizama zaštite, šaljemo poruku cijelom društvu o važnosti izmjene položaja ranjivih pripadnika društva. Vjerujemo da će izmjene ohrabriti i one koji se u sadašnjim uvjetima teže odlučuju na prijavu kaznenih djela, a da ćemo daljnjim razvijanjem suradnje između predstavnika institucija i organizacija civilnog društva žrtvama olakšati postupak nakon pretrpljenog kaznenog djela. Iskustvo je pokazalo kako je neinformiranost glavni razlog za nepravovremeno zahtijevanje ostvarivanja zajamčenih prava te je zbog toga bitno podsjetiti na Cilj Direktive: „osigurati da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu i da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima. Države članice osiguravaju da se žrtve priznaju kao žrtve i da se prema njima postupa s poštovanjem, na osjećajan, primjeren, stručan i nediskriminirajući način, u svim kontaktima sa službama za potporu žrtvama i službama za popravljanje štete ili nadležnim tijelom, koji postupaju u okviru kaznenog postupka“. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH. Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Unatoč pomacima u razvoju sustava podrške, žrtve i svjedoci još uvijek se suočavaju s brojnim problemima, osobito u ostvarivanju svojih prava i potreba što proizlazi i iz loše primjene zakona kojima su definirana njihova prava i položaj.

U Vukovaru, Osijeku i Zagrebu, 21. veljače 2017. godine

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest