Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

#imašpravo na zaštitu dostojanstva

Posted on 8. veljače 2019. Pravo na zaštitu dostojanstva Prema Ustavu Republike Hrvatske svaka osoba ima pravo na vlastito dostojanstvo. Jednako tako u kaznenom postupku žrtva

Pročitaj više
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

#imašpravo na novčanu naknadu

Posted on 8. veljače 2019. Novčane naknade žrtvama kaznenih djela Žrtva kaznenog djela svaka je fizička osoba koja je pretrpjela fizičke i/ili psihičke posljedice, imovinsku štetu

Pročitaj više