1. modul VolonTIraj!

Posted on 22. studenoga 2017.

U petak, 17. studenog 2017. godine od 11.38 do 13.05 sati održan je modul: VolonTiraj! za volontere Srednje škole Ludbreg u prostorima Srednje škole Ludbreg. VolonTIraj! je prvi u nizu modula koji su mladi u Ludbregu imali priliku pohađati u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji u partnerstvu provode Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Srednja škola Ludbreg od 1. kolovoza 2017. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Na edukaciji su sudjelovali nastavnici Srednje škole Ludbreg Janja Žnidarić i David Cecelja, djelatnice Udruge za podršku žrtvama i svjedocima: Ana Šeničnjak i Maja Štahan, volonterke Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja i izvoditeljice edukacija: Mateja Meštrović i Dajana Jajčević. Na edukaciji je također bilo prisutno 15 volontera Srednje škole Ludbreg. Cilj modula VolonTIraj! je educiranje učenika o važnosti volontiranja i građanskom aktivizmu. Kako su edukaciju održale volonterke Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, one su svojim primjerom učenicama ukazale na prednosti koje nosi volontiranje te važnost pojedinca u aktivizmu i poticanju društvenih promjena.

Sadržaj prvog dijela edukacije koju je vodila Mateja Meštrović obuhvatio je upoznavanje sudionika sa zakonskim okvirom volontiranja i prednostima koje izlaze iz volontiranja za pojedinca i društvo. Edukacija je završena praktičnim djelom, radionicom na kojoj su prisutni imali priliku prethodno usvojena znanja primijeniti u vježbi osmišljavanja načina na koje se mogu ljudi potaknuti na volontiranje od strane volontera i organizatora volontiranja.

Sadržaj drugog dijela edukacije koju je vodila Dajana Jajčević obuhvatio je upoznavanje sudionika s pojmovima građanskog aktivizma i organizacija civilnog društva. Prisutnima su predstavljene metode građanskog aktivizma. Ukratko je objasnila prisutnima što su to organizacije civilnog društva, koja je njihova funkcija i koliko ih ima na području Republike Hrvatske. Drugi dio edukacije završio je praktičnim dijelom na kojem su prisutni imali priliku istaknuti probleme koje su uočili u svojim lokalnim zajednicama te zajednički pronaći rješenja kojima bi se predstavljeni problemi mogli riješiti.

Volonteri koji su prisustvovali modulu VolonTIraj!, na temelju predstavljenih tema, će pristupiti izrađivanju anketnih upitnika za propitivanje stavova srednjoškolaca u Republici Hrvatskoj o volontiranju i aktivizmu te nastavno na prikupljene upitnike, izradit će edukativni video, odnosno, vlog. Modul VolonTIraj! predstavlja pozitivan primjer suradnje između odgojno-obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva. Uz to, prilika je mladima u Ludbregu za učenje o načinima aktivnog uključivanja u volonterske akcije i druge oblike participiranja u društvu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest