11. godina Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Posted on 19. rujna 2017.

U Vukovaru, Osijeku i Zagrebu, 19. rujna 2017. godine

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE POVODOM 11 GODINA OSNIVAČKE SKUPŠTINE I RADA UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA 19. rujna 2017. godine obilježavamo 11 godina od osnivanja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka. Svrha osnivanja bila je i svojevrsna pionirska deinstitucionalizacija sustava podrške žrtvama i svjedocima. Program “Podrška žrtvama i svjedocima na sudu” provodi se od osnivanja udruge – 2006. godine do danas. Primarna svrha ovoga programa je odgovoriti na situaciju u kojoj je žrtva ili svjedok prepuštena sama sebi prilikom davanja iskaza ili svjedočenja na sud u odnosno osigurati im potrebne informacije o tijeku sudskog postupka i pružiti im emotivnu podršku kako bi se spriječila retraumatizacija zbog ponovnog suočavanja s počiniteljem i ponovnog proživljavanja nasilnog događaja. Do sada je kroz program ostvarena podrška za preko 10.000 žrtava i svjedoka. Udruga je tijekom godina intenzivno radila na poboljšanju sustava podrške te je svojim postignućima uvelike pridonijela na razvoju politika, programa te direktno sudjelovala, kao članica Povjerenstva, u izradi Nacionalne strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016. do 2020. Udruga je 2016./2017. bila član Odbora za novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Udruga danas djeluje kroz Referentne centre u Vukovaru i Osijeku, te Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u Zagrebu. Udruga za podršku je kroz rad programa – Nacionalnog pozivnog centra do sada evidentirala 5.700 poziva od 2013. godine, kada je suradnjom s Ministarstvom pravosuđa RH i UNDP i osnovan navedeni program.

Bitno je za naglasiti kako Nacionalni pozivni centar ne pruža pravno savjetovanje niti psihološku pomoć niti ima direktan rad s korisnicima već isključivo putem telefona. Upravo smo iz toga razloga i osnovali Referentni centar Vukovar i Referentni centar Osijek kako bi građanima županije osigurali djelotvornu stručnu pomoć i podršku. Kroz centre želimo osigurati da žrtva već nakon samog prijavljivanja kaznenog djela može zatražiti i dobiti sveobuhvatnu i adekvatnu stručnu pomoć i podršku. Svrha programa je osigurati sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te su zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe i institucije.

Udruga je od 2013. godine član europske mreže “Victim Support Europe” putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU. Kad govorimo kaznenim djelima, uočili smo kako nam se uglavnom obraćaju osobe koje su pretrpjele kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede, razbojništva, silovanja, krađe, prijetnje i prijevare. Korisnike koji su pretrpjeli tešku tjelesnu ozljedu informiramo i o načinima ostvarenja novčane naknade prema Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Budući da je navedeni zakon (nepotrebno) restriktivan, osobito u području (ne)isplaćivanja novčane naknade žrtvama zbog troškova liječenja, pozivatelji nisu dobili odgovarajuću razinu zaštite i pomoći, kakvu im Direktiva 2012/29/EU jamči. Uočili smo i kako u Republici Hrvatskoj ne postoji dovoljan broj pružatelja pomoći i podrške svim žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

Mali broj poziva svjedoka govori o nedovoljnoj prepoznatosti pružanja podrške i svjedocima koji su ključni u brojnim sudskim postupcima, a ne znaju da mogu ostvariti podršku kako bi im svjedočenje bilo što manje traumatično, a iskaz što kvalitetniji. Ključno je raditi na podizanju svijesti građana o broju kaznenih djela i prekršaja te velikoj „sivoj“ brojci neprijavljenih. Neizmjerno je važno raditi na podizanju tzv. građanske hrabrosti i poticati građane na obraćanje institucijama u slučaju sumnje u počinjenje kaznenih djela ili prekršaja.

Željeli bismo naglasiti kao jedan od posebnih uspjeha Udruge zadovoljstvo naših korisnika i kao uspjeh ističemo također broj korisnika kojima je pružena besplatna primarna pravna pomoć, iako trenutno pružamo besplatnu pravnu pomoć na volonterskoj razini. Naši djelatnici su svakog po na osob korisnika, bilo da je to bilo u neposrednom i osobnom kontaktu ili putem telefonskog ili elektronskog upita svaku zaprimili sa srdačnom dobrodošlicom i kroz opušten i ugodan razgovor i emocionalnu podršku, pružili besplatnu pravnu pomoć. Ta topla riječ, srdačna dobrodošlica i nadasve stručnost rezultirali su zadovoljstvom naših korisnika, bilo njihovom preporukom drugim svojim prijateljima i sumještanima, bilo kroz ponovnu potrebu za novim dolaskom u prostorije Udruge i potraživanjem besplatne pravne pomoći.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest