3. listopada organizirali smo javnu akciju na području grada Varaždina – MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE

Posted on 4. listopada 2018.

3. listopada od 10.00 do 15.00 sati, organizirali smo javnu akciju na području grada Varaždina te smo tom prilikom predstavili program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“.Razgovarali smo s građanima/kama Varaždina, dijelili promotivne materijale i publikacije, dogovarali individualne dolaske budućih korisnika te ispitivali o iskustvu kada su se našli u ulozi svjedoka/žrtve i/ili oštećenika. Na štandu su bile i naše volonterke Jelena i Lara iz Varaždina, a pridružio nam se i policijski službenik policijske stanice Varaždin, zadužen za prevenciju. Ovim putem zahvaljujemo se Gradu Varaždinu na besplatnom štandu.​

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest