Annual VSE conference “Reaching out to victims”

Posted on 1. lipnja 2018.

U Stockholmu (Švedska), održana je godišnja konferencija krovne organizacije za podršku žrtvama u Europskoj uniji: Victim Support Europe, pod nazivom: Reaching Out to Victims. Konferencija se održavala 23. i 24. svibnja 2018. godine. Glavni cilj konferencije bio je predstaviti iskustva i načine poboljšanja rada u dopiranju do (potencijalnih) žrtava. Na konferenciji su sudjelovale Ana Šeničnjak, voditeljica projekta i Maja Štahan, asistentica na projektu. Sudjelovanje je omogućeno u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“’ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Konferencija se sastojala od prezentacijskih izlaganja, panel rasprava te radionica. Prvog dana konferenciju je otvorio predsjednik Victim Support Europe te predsjednik Odbora Službe za podršku žrtvama iz Švedske. Prisutne je pozdravila i kraljica Švedske, kao i predstavnici Europske komisije. Prvog dana teme konferencije su obuhvaćale: cyber zločine, s posebnim naglaskom na cyberbullying, osobito ranjive skupine žrtava (djeca, žrtve trgovanja ljudima i osobe starije životne dobi). Prvog dana održan je i tzv. Speakers’ Corner u sklopu kojeg je asistentica na projektu Maja Štahan predstavila aktivnosti projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“. Ideja Speakers’ Corner je bila predstaviti pozitivne i inovativne uspješne projektne ideje. Prezentaciju je  oslušalo oko 50 sudionika konferencije.

Drugog dana teme su obuhvaćale problematiku referiranja žrtava na službe za podršku, rad sa zajednicom te interaktivne radionice po slobodnom izboru sudionika. Konferenciju je zatvorila predstavnica Europske komisije (DG Justice- Victim’s Rights Team) Katarzyna Janicka-Pawlowska. Na konferenciji je sudjelovalo preko 150 osoba iz cijelog svijeta- predstavnika institucija te organizacija civilnog društva koji se u radu susreću sa žrtvama.
Dana 25. svibnja održan je sastanak stručnjaka vezan uz prava žrtve na novčanu naknadu. Na sastanku su sudjelovali sudionici konferencije iz zemalja Europske unije. Voditeljica i asistentica na projektu su također bile dio sastanaka budući da su u projektu fokusirane i na prevenciju nasilja među djecom i mladima, a navedena naknada se ne odnosi na djecu u Republici Hrvatskoj što je bilo potrebno istaknuti na zajedničkom sastanku stručnjaka, osobito zato što je na sastanku bila prisutna i predstavnica Europske komisije.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest